Садула Любомира Миколаївна

Садула Любомира Миколаївна, завідувач заочного відділення, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін.

Напрямки діяльності на посаді завідувача заочним відділенням:

Вагомим  аспектом навчального процесу на заочному відділенні Європейського університету Львівської філії є використання нових принципів управління, до яких відносяться принцип інноваційності та відкритості.

Принцип інноваційності в управлінні заочним відділенням характеризується наявністю твердих переконань щодо вимоги стабільного оновлення навчального процесу внаслідок швидких змін, що зумовлені стрімким розвитком науки.

Принцип відкритості управлінні спостерігається через реалізацію освітніх інновацій та інтеграції у міжнародний освітній простір. 

Пропонується  надалі більше використовувати кейс-метод (метод ситуативного навчання на конкретних прикладах) як надзвичайно ефективний у навчальному процесі вищого навчального закладу. Цей метод дозволяє студентам та викладачам брати участь у безпосередньому обговоренні ділових ситуації та задач.

Також запропоновано використання методу проектів,  як одного з найбільш вживаних у міжнародній системі освіти, в основі якого лежить розвиток пізнавальних творчих навичок та умінь студентів та викладачів.

Використання методу проектів дозволить забезпечити студентам самостійне конструювання знань та орієнтацію інформаційному просторі.

Запропонованим методом стимулюється систематичне творче мислення, розвиток навичок науково-дослідної роботи.

Для підвищення ефективності навчального процесу вважається доцільним і надалі збільшувати обсяги самостійної роботи студентів яка формує у них дослідницькі навики і дозволяє їм виявити свій творчий потенціал за допомогою есе, презентацій.

Допоміжним інструментом для високої якості науково-дослідницьких робіт і є щорічний оновлення електронної бібліотеки навчальних курсів, що відповідатиме швидкому розвитку науки.

Розроблені авторські пропозиції щодо профорієнтації та професійної адаптації студентів Львівської філії. Зокрема рекомендації щодо практично проведення профорієнтації персоналом. Написано методичні рекомендації.

 

 

Станом на 20.04.2021 року на заочному відділенні навчається 250 студентів.

За роки існування філії відділення закінчили 3420 студентів