Коцун Володимир Іванович

Львівську філію Європейського університету з 10 березня 2022 року очолює кандидат технічних наук, доцент Коцун Володимир Іванович, який до цього працював заступником директора філії з навчально-методичної роботи.

Працює в Європейському університеті - з 2011 року. У 2007 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність – «Електронні прилади та пристрої», кваліфікація – магістр з електроніки. Кандидат технічних наук з 2011 року. Дисертацію захищено 23 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка" із спеціальності 05.27.06 - Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки, отримано диплом ДК № 001702 від 10 листопада 2011 року. Тема дисертації: "Розроблення матеріалів системи "холестеричний рідкий кристал-наночастинки" (AIN, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної техніки".

22 лютого 2020 року одержав сертифікат відповідно до загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти у Вищій суспільно-природничій школі ім. Вінцента Поля. (Люблін, Польща), який підтверджує володіння польською мовою на рівні В2.

З 01 квітня по 01 липня 2019 року пройшов стажування в Університеті ім. Марії-Склодовської (Люблін, Польща) з курсу "Освіта і наука без кордонів". Має 69 публікації, з них 61 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 45 праць, з них 38 наукових та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі після захисту 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Свелеба Наталя Андріївна

Заступник директора з навчально-методичної роботи.

кандидат економічних наук, доцент

Працює в Європейському університеті з 17.09.2022 року.

1993р. закінчила з відзнакою Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Економіка і управління в торгівлі та громадському харчуванні», кваліфікація економіст-організатор.

1998р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему «Оперативний облік та аналіз витрат на виробництво цукру».

2002р. присвоєно вчене звання доцента кафедри «Регіональної економіки» Львівської комерційної академії.

Загальний науково-педагогічний стаж 29 років.

Автор понад 100 наукових (в т.ч. 4 публ. Scopus ) та навчально-методичних праць. Співавтор 5 навчальних посібників (в т.ч. 2 з грифом Міністерства освіти України), 6 монографій.

Здійснювала керівництво дисертаційним дослідженням за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності) на тему «Управління конкурентоспроможністю суб’єктів туристичного бізнесу».