Коцун Володимир Іванович

Львівську філію Європейського університету з 10 березня 2022 року очолює кандидат технічних наук, доцент Коцун Володимир Іванович, який до цього працював заступником директора філії з навчально-методичної роботи.

Працює в Європейському університеті - з 2011 року. У 2007 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність – «Електронні прилади та пристрої», кваліфікація – магістр з електроніки. Кандидат технічних наук з 2011 року. Дисертацію захищено 23 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка" із спеціальності 05.27.06 - Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки, отримано диплом ДК № 001702 від 10 листопада 2011 року. Тема дисертації: "Розроблення матеріалів системи "холестеричний рідкий кристал-наночастинки" (AIN, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної техніки".

22 лютого 2020 року одержав сертифікат відповідно до загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти у Вищій суспільно-природничій школі ім. Вінцента Поля. (Люблін, Польща), який підтверджує володіння польською мовою на рівні В2.

З 01 квітня по 01 липня 2019 року пройшов стажування в Університеті ім. Марії-Склодовської (Люблін, Польща) з курсу "Освіта і наука без кордонів". Має 69 публікації, з них 61 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 45 праць, з них 38 наукових та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі після захисту 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.