Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін створена в 2003 році.

З 2005 року кафедру очолює кандидат філологічних наук Шевчук Наталія В’ячеславівна.

Шевчук Н.В. закінчила з відзнакою філологічний факультет ЛДУ ім. І.Франка. за спеціальністю «Українська мова та література» (1997). Після закінчення аспірантури у 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Різдвяні оповіді» Ч.Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках» зі спеціальності «Література зарубіжних країн».

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін здійснює підготовку студентів філії незалежно від спеціальностей і форм навчання, забезпечує виконання навчальних планів і програм із 35 дисциплін на усіх напрямах підготовки фахівців.

Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність:

Колектив кафедри створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з адекватною громадсько-патріотичною життєвою позицією; спонукає бути готовим до вільного гуманістично-орієнтованого вибору, самостійності, компетентності і відповідальності в громадсько-суспільній, професійній, культурній сферах життя.

Сьогодні кафедра – це досвідчений колектив, у складі якого 6 доцентів, 9 старших викладачів.

За останні п’ять років співробітниками кафедри опубліковано 25 посібників, 76 статей.