Графік роботи приймальної комісії

Дні роботи Години роботи
Понеділок - П′ятниця 1000-1700
Пояснення до написання МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА!

Шановні абітурієнти – майбутні студенти Європейського університету!
Цього року на частину спеціальностей Ви маєте подавати мотиваційні листи. У них Ви маєте відобразити Ваше бажання вивчати обрану спеціальність саме у нашому університеті. Ми зібрали для Вас кілька цінних порад, а також форму мотиваційного листа. Проте пам’ятайте, що мотиваційний лист пишеться у довільній формі та має на меті продемонструвати Ваше бажання стати студентом Європейського університету.

Як написати мотиваційний лист для вступу?
Цього року вступники повинні написати мотиваційний лист для вступу. Вперше він відіграватиме таку важливу, подекуди вирішальну роль під час вступної кампанії 2023.
Що таке мотиваційний лист?
Мотиваційний лист – це діловий документ, який пише та подає під час вступу абітурієнт. Перше враження про нього приймальна комісія складає саме за цим листом. Він двічі пов’язаний з мотивацією. По-перше, демонструє бажання людини навчатися саме певної професії та саме в цьому закладі вищої освіти. По-друге, має вмотивувати університет зарахувати саме цього абітурієнта як найкращого кандидата у студенти.

Чому це настільки важливо саме нині?
Оскільки замість результатів трьох тестів ЗНО будуть лише результати мультипредметного тесту, зросте кількість абітурієнтів з однаковим конкурсним балом. Ось тоді вирішальну роль відіграватиме мотиваційний лист. Крім того, на деякі спеціальності при вступі абітурієнти будуть подавати лише мотиваційні листи. Перелік цих спеціальностей є у наших Правилах прийому. Також ви можете набрати Приймальну комісію Європейського університету та уточнити, чи потрібно вам складати мультитест, чи вступ винятково за мотиваційним листом.

Коли подавати мотиваційний лист?
Одночасно з поданням документів.

Вимоги до оформлення
Обсяг 1,5-3 сторінки, 14 розмір тексту з 1,5 інтервалом. Текст варто розбити на абзаци.

Що потрібно зробити до написання листа?
• Проаналізувати досягнення та особисті якості.
• Зібрати максимум інформації про університет та обрану спеціальність.

Перелічити відзнаки та нагороди?
Алгоритм написання, що дасть змогу нічого не пропустити.
1. Занотуйте інформацію з надлишком, тобто згадайте по роках усі шкільні успіхи, участь у позашкільному житті (гуртки, студії), в олімпіадах, фахових конкурсах, хобі. Досвід роботи, якщо він є, досвід волонтерства, практики, участь у проектах, майстер-класах, тренінгах.
2. Оберіть лише те, що має безпосередній стосунок до бажаної спеціальності.
3. Вказуйте результат, а не процес. Якщо вісім років самостійно вчите іноземну мову, але все ще на рівні початківця, це не найкращим чином вас характеризує.
4. Обов’язково підкресліть хороші академічні результати з предметів, які в пріоритеті для цієї освітньої програми. Якщо навіть вони не такі ідеальні, як хотілося, можна вказати, що ці науки викликали цікавість, легко давалися, спонукали глибше занурюватися в тему.
5. Не вигадуйте, не перебільшуйте. В ідеалі пишіть те, що можна довести.

А що про себе писати?
• Запитайте у знайомих, які якості вас характеризують, на їхню думку.
• Почитайте професійний портрет спеціаліста, яким плануєте стати, посадові вимоги.
• Оберіть ті якості, котрі є в обох списках. Не пишіть загальних фраз. Краще написати дві риси, які проілюстровані прикладами, ніж низку прикметників.
• Обґрунтуйте, чому обрали саме цю професію. Будьте конкретними. «Хочу допомагати людям» значно гірше, ніж «Прагну так лікувати карієс у дітей, щоб вони не боялися стоматологів».

Що варто знати про університет?
Плюсом мотиваційного листа буде довести, що ваші цінності збігаються з цінностями обраного вишу, що ви усвідомлюєте його особливості. «Родзинкою» буде фраза про те, що хочете брати участь у конкурсах, конференціях тощо.

Чи лист має нагадувати все?
Ні, це різновид ділової кореспонденції, яка має офіційно-діловий стиль.


І чим же він відрізняється від власного висловлювання?
Тут неприпустимі емоції, образність, ліричні відступи, літературні приклади.

Це ніби учнівське резюме?
Інколи так його називають, але неправильно наводити в мотиваційному листі перелік досягнень без пояснень. Не можна писати про себе в третій особі, немов у характеристиці. Оцінювати будуть оригінальність мислення, власне бачення автора, а не лише його досвід. Найгірша помилка: як мотиваційний лист подавати реферат про спеціальність.

Мотиваційний лист треба писати один чи для кожного університету?
Мотиваційний лист має враховувати специфіку конкретного університету та спеціальності. Тому варто вносити корективи у кожну копію мотиваційного листа для конкретного університету.

Структура мотиваційного листа?
1. «Шапка» у правому верхньому куті листа. Це дані про особу, до якої адресовано лист (прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), посада, назва університету), та про того, хто пише лист (ПІБ, адреса, імейл, номер телефону).
2. Вступ, який починається з особистого звертання у шанобливій формі. У цьому абзаці треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете.
3. Основна частина. Найбільша, у якій послідовно, аргументовано та лаконічно розкриваєте низку питань. Чому зацікавилися спеціальністю, як дізналися про виш, чому хочете навчатися саме в ньому, чому університет має обрати саме вас, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання.
4. Підсумки: два-три речення, де абітурієнт підтверджує, що готовий до старанного навчання та впевнений у правильному виборі.
Ректорові                                          
ПВНЗ «Європейський університет»
доктору філософських наук            
професору Тимошенко О.І.             
ПІБ абітурієнта                              
Шановна Олено Іванівно!
     Я, …..

Що варто зробити після написання листа?
1. Перечитати його вголос: так легше помітити помилки та збій у послідовності викладання.
2. Дати почитати комусь: не лише на предмет помилок, а й перевірити, чи все зрозуміло, чи одна думка витікає з іншої.

Які стилістичні вимоги до мотиваційного листа?
• Послідовність та аргументованість викладу – це головне.
• Під кожну тему відводьте не більш ніж абзац.
• Не треба писати довгими реченнями.
• Неприпустимі жаргонні слова (вони зводять враження нанівець), орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки.

Які критерії оцінювання?
Критерії оцінювання кожен університет обирає самостійно. Мотиваційні листи у ПВНЗ «Європейський університет» оцінюються комісією у складі голови приймальної комісії (ректора), заступника голови приймальної комісії (проректора з навчальнометодичної роботи), гаранта освітньої програми, відповідального секретаря приймальної комісії.

Чекаємо Вас у родині Європейського університету!

Порядок подання заяв

Терміни прийому заяв та документів на основі базової загальної середньої освіти

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Запрошує випускників 9-х класів, 11-х класів, кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів чи спеціалістів для здобуття освітньо-професійного ступеня - Фаховий молодший бакалавр.

Після закінчення навчання випускники отримають дипломи фахового молодшого бакалавра і зможуть продовжити здобуття освіти в Університеті.

Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується у результаті успішного виконання здобувачем освітньо-професійної програми. Фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.

Вступ на основі 9-го класу

Особа може вступити на навчання та здобувати фахову передвищу освіту, одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту.

У 2023 році вступ на основі базової загальної середньої освіти (після 9-класу) на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра відбувається:

- на підставі Мотиваційного листа

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

Подача заяв в електронній формі через сайт: https://vstup.edbo.gov.ua/. Реєстрація електронних кабінетів розпочинається 23 червня 2023 року.

Подання заяв у 2023 році до Приймальної комісії університету в паперовій формі подається особисто.

Додатковий набір:

Перелік необхідних документів до вступу:


Терміни прийому заяв та документів на основі повної загальної середньої освіти

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

На основі повної загальної середньої освіти

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за денною, заочною або дистанційною формою.

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня на сайті: https://vstup.edbo.gov.ua/

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), видані у 2020, 2021, році та національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2022, 2023 році.

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2020, 2021 роках з відповідних загальноосвітніх предметів визначених у Правилах прийому до Європейського університету у 2023 році та національний мультипредметний тест у 2022. 2023 роках.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня 2023 року.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО/мультипредметного тесту для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

( після 11 класу на перший курс)

п\п

Код та найменування спеціальності

Мультипредметний тест (2022-2023) та/або результати ЗНО (2020-2021); Мотиваційний лист

Мінімальна кількість балів ЗНО

Термін навчання

1

051

Економіка

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія результати
ЗНО (2020 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
100
100
100

100
100
100

3р.10м.

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія результати
ЗНО (2020 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
100
100
100

100
100
100

3р.10м.

3.

071

Облік і оподаткування

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія результати
ЗНО (2020 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
100
100
100

100
100
100

3р.10м.

4.

073

Менеджмент

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія
100
100
100

100
100
100

3р.10м.

5.

122

Комп`ютерні науки

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія результати
ЗНО (2020 -2021)
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
100
100
100

100
100
100

3р.10м.

6.

081

Право

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія результати
ЗНО (2020 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
120
120
120

120
120
120

3р.10м.

7.

014

Середня освіта (014.09 Інформатика)

Мотиваційний лист

3р.10м.

8.

206

Садово – паркове господарство

Мотиваційний лист

3р.10м.

Етапи прийому заяв та документів
Перший етап вступної кампанії:
Денна, заочна (дистанційна) форма навчання
Другий етап вступної кампанії:
Денна, заочна форма (додатковий набір) - реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Третій етап вступної кампанії:
Заочна (дистанційна) форма навчання
Четвертий етап вступної кампанії:
Заочна (дистанційна) форма навчання

Терміни прийому заяв та документів вступники на основі рівня кваліфікованого робітника

Вступ на основі кваліфікованого робітника

На ІІ курс — денну, заочну( дистанційну) форму навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня 2023 року.

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника може відбуватися:

Терміни навчання

Етапи вступної кампанії на основі диплому кваліфікованого робітника за спорідненою спеціальністю:

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів:

Закінчення прийому заяв та документів:

Заочна та дистанційна форма навчання

Початок прийому заяв та документів:

Закінчення прийому заяв та документів:

Прийом заяв та документів тільки у паперовій формі.

Перелік необхідних документів до вступу:


Терміни прийому заяв та документів для здобуття ступеня бакалавр

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

На основі повної загальної середньої освіти

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2020, 2021 роках з відповідних загальноосвітніх предметів визначених у Правилах прийому до Європейського університету у 2023 році та національний мультипредметний тест у 2022, 2023 році.

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня на сайті: https://vstup.edbo.gov.ua/

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО/мультипредметного тесту для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

( після 11 класу на перший курс)

п\п

Код та найменування спеціальності

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021) Мотиваційний лист

Мінімальна кількість балів ЗНО

Термін навчання

1

051

Економіка

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
результати ЗНО (2020 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
100
100
100

100
100
100

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
результати ЗНО (2020 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
100
100
100

100
100
100

3р.10м.

3.

071

Облік і оподаткування

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
результати ЗНО (2020 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
100
100
100

100
100
100

3р.10м.

4.

073

Менеджмент

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
результати ЗНО (2020 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
100
100
100

100
100
100

3р.10м.

5.

122

Комп`ютерні науки

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
результати ЗНО (2020 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
100
100
100

100
100
100

3р.10м.

6.

081

Право

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
результати ЗНО (2020 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
120
120
120

120
120
120

3р.10м.

7.

014

Середня освіта (014.09 Інформатика)

Мотиваційний лист

3р.10м.

8.

206

Садово – паркове господарство

Мотиваційний лист

3р.10м.

Етапи прийому заяв та документів

Перший етап вступної кампанії:

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

Другий етап вступної кампанії:

Денна, заочна форма (додатковий набір) - реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Третій етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

Четвертий етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

На старші курси

На основі ОКР «Молодший спеціаліст» і ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

Термін навчання може різнитись від 2 років 10 місяців до 1 року 10 місяців в залежності від спеціальності, диплому на основі якого вступає абітурієнт і стандартів МОН (уточнюйте індивідуально в представників Приймальної комісії).
Для вступу на скорочений термін навчання для здобуття ступеня бакалавр за денною, заочною або дистанційною формою:
Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня на сайті: https://vstup.edbo.gov.ua/
Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), видані у 2020, 2021, році та національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2022, 2023 році.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО/НМТ для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі ОКР «молодший спеціаліст», ОПС «фаховий молодший бакалавр» за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

(на другий, третій курси)

п\п

Код та найменування спеціальності

Мультипредметний тест (2022-2023) та/або результати ЗНО (2020-2021)

Мінімальна кількість балів ЗНО

1

051

Економіка

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021) 1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист
100
100
100

100
100

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021) 1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист
100
100
100

100
100

3.

071

Облік і оподаткування

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021) 1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист
100
100
100

100
100

4.

073

Менеджмент

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021) 1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист
100
100
100

100
100

5.

122, 125

Комп`ютерні науки

Кібербезпека

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021) 1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист
100
100
100

100
100

6.

081

Право

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021) 1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист
120
120
120

120
120

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

Денна, заочна форма навчання

№ п\п

Код та найменування спеціальності

Вступні випробування

Курс

Термін навчання

1 051 Економіка Мотиваційний лист 2 2р.10м.
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Мотиваційний лист 2 2р.10м.
3 071 Облік і оподаткування Мотиваційний лист 2 2р.10м.
4 073 Менеджмент Мотиваційний лист 2 2р.10м.
5 122 Комп`ютерні науки Мотиваційний лист 2 2р.10м.
6 081 Право Мотиваційний лист 2 2р.10м.
Етапи прийому заяв та документів

Перший етап вступної кампанії:

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

Етапи прийому заяв та документів

Другий етап вступної кампанії:

Денна, заочна форма (додатковий набір) - реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Третій етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

Четвертий етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання


Терміни прийому заяв та документів на старші курси

На старші курси

На основі ОКР «Молодший спеціаліст» та ОПС «Фаховий молодший бакалавр» Європейський університет приймає на другий або третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою (на 3 курс) та неспорідненою (на 2 курс) спеціальністю.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі ОКР «молодший спеціаліст» та ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

(на другий, третій курси)

п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік ЗНО/НМТ

Мінімальна кількість балів ЗНО/НМТ

051

Економіка

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021)
1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист

100

100

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021)
1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист

100

100

3.

071

Облік і оподаткування

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021)
1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист

100

100

4.

073

Менеджмент

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021)
1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист

100

100

5.

122, 125

Комп`ютерні науки

Кібербезпека

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021)
1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист

100

100

6.

081

Право

Мультипредметний тест
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія
Мотиваційний лист.
Результати ЗНО (2020-2021)
1.українська мова
2.на вибір: математика історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія
3.Мотиваційний лист

120

120

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
Етапи прийому заяв та документів
Перший етап вступної кампанії:
Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

Другий етап вступної кампанії:
Денна, заочна форма (додатковий набір) - реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Третій етап вступної кампанії:
Заочна (дистанційна) форма навчання
Четвертий етап вступної кампанії:
Заочна (дистанційна) форма навчання

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР

На основі диплому бакалавра (термін навчання 1 рік 5 місяців)

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня Магістр на основі освітнього рівня Бакалавр за денною, заочною або дистанційною формою:
Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня на сайті: https://vstup.edbo.gov.ua/
Вступники мають право подавати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2023 року. Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ відбуватиметься 8-31 травня 2023 року. Додаткова реєстрація 12-14 липня 2023 року.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра по спеціальності або за іншою спеціальністю, для здобуття ступеня МАГІСТР за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»


п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік вступних іспитів

Мінімальна кількість балів

1

051
Економіка

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови
2.ЄФВВ

100

100

2.

072
Фінанси, банківська справа та страхування

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови
2.ЄФВВ

100

100

4.

073
Менеджмент

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови
2.ЄФВВ

100

100

5.

122, 125
Комп`ютерні науки
Кібербезпека

1.Мотиваційний лист

100

100

6.

081
Право

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови
2.ЄФВВ

100

100

7.

014
cередня освіта, освітня програма 014.09 інформатика

Мотиваційний лист

Етапи прийому заяв та документів
Перший етап вступної кампанії:
Денна, заочна (дистанційна) форма навчання
Другий етап вступної кампанії:
Денна, заочна форма (додатковий набір) - реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Третій етап вступної кампанії:
Заочна (дистанційна) форма навчання
На основі диплому магістра/спеціаліста (термін навчання 1 рік 5 місяців)
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня Магістр на основі освітнього рівня Магістр/Спеціаліст за денною, заочною або дистанційною формою:
Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня на сайті: https://vstup.edbo.gov.ua/
Вступники мають право вступати на основі Мотиваційного листа (окрім спеціальності 081 Право).

ВСТУП без ЗНО/НМТ
Не здали ЗНО/НМТ – тоді Вам до нас!

Згідно угоди про співпрацю між ПВНЗ «Європейський університет» та Університетом менеджменту у Варшаві, передбачається здійснення процесу паралельного навчання на ОКР «бакалавр» та «магістр» на денній чи заочній формах навчання за наступними спеціальностями:

На дану програму за однакових умов приймаються студенти, які пройшли чи непройшли тестування ЗНО.

По закінченню І курсу, польська сторона видає академічну довідку для подальшого навчання на ІІ курсі у Львівській філії ПВНЗ «Європейський університет».

Цінова політика:

Один рік навчання коштує 300 євро, які студент повинен сплатити за навчання у польському ВНЗ, а також вартість навчання на відповідних спеціальностях у Львівській філії за рік.

Прийом заяв та документів тільки у паперовій формі.

Перелік необхідних документів до вступу для бакалавра:

Перелік необхідних документів до вступу для магістра:

Вищевказані документи повинні бути перекладені на польську мову в бюро перекладів та нотаріально завірені.

За більш детальною інформацією звертайтесь у Львівську філію ПВНЗ «Європейський університет» за адресою: м. Львів, вул. Кушевича, 5 або за тел.: 067-419-39-19; 063-756-47-49

e- mail:postmaster@lviv.e-u.in.ua

lirar7@gmail.com


Програма ПАРАЛЕЛЬНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДИПЛОМУ Європейського університету

Мрієш вступити до закордонного університету? Хочеш вільно подорожувати, знайомитись із кращими університетами, брати участь у програмах стажування та обміну?

Програма паралельного європейського диплому Європейського університету надасть тобі статус студента денної форми навчання закордонного та українського університетів одночасно!

Програма навчання розроблена Європейським університетом (Україна, м. Київ) у партнерстві з Akademia WSB (Польща, м. Домброва-Гурнича) та передбачає отримання освітніх послуг у змішаному (очно-дистанційному) форматі.

Для вступу тобі потрібно лише свідоцтво про повну загальну середню освіту (для вступу на бакалавра) або диплому про вищу освіту (для вступу до магістратури).

Відбір студентів на навчання відбувається за результатами співбесіди (очно або в онлайн форматі).

Навчання за цією програмою відкриває для тебе додаткові можливості, як студента країни Європейського союзу. З-поміж іншого, ти отримаєш:

Програма паралельного європейського диплому дозволяє навчатись в Україні на таких факультетах Європейського університету (факультет економіка та менеджменту; факультет інформаційних систем та технологій; юридичний факультет) та в Польщі – на спеціальності «Менеджмент» або «Міжнародні відносини». Вже хочеш навчатись, але хвилюєшся за іспити та заліки? У цей складний час ми передбачили можливість складання заліково-екзаменаційних сесій дистанційно як українською, так і польською мовами. Програма паралельного європейського диплому Європейського університету – це твоє рішення бути громадянином Європейського союзу вже сьогодні!

Детальніше за посиланням: https://e-u.edu.ua/ua/abiturijentu/mizhnarodna-programa-podvijnogo-diplomu/
тел: (044) 423-80-75, (095) 283-33-70
e-mail: ffss@e-u.edu.ua


Особливі умови вступу військовозобов’язаних
1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступудля здобуття освіти є:
2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:
Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО(із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ПВНЗ «Європейського університету» в 2023 році

1. ЕТАП
Заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до «Європейського університету» (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

2. ЕТАП
Особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до «Європейського університету» та контролює її статус.

3. ЕТАП
Статус електронної заяви - параметр електронної заяви, «Європейський університет» в Єдиній базі відображає в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр "Статус електронної заяви" може набувати таких значень:


Порядок прийому заяв і документів для вступу

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Перелік необхідних документів:

Вступники для здобуття ступеню бакалавра

Вступник пред'являє особисто такі документи:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

Вступники для здобуття ступеню магістр, які подають заяви тільки в паперовій формі, подають особисто такі документи:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

При розбіжності прізвища в поданих документах надати копії підтверджуючих документів.