Графік роботи приймальної комісії

Дні роботи Години роботи
Понеділок - П′ятниця 1000-1700
Пояснення до написання МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА!

Шановні абітурієнти – майбутні студенти Європейського університету!
Цього року на частину спеціальностей Ви маєте подавати мотиваційні листи. У них Ви маєте відобразити Ваше бажання вивчати обрану спеціальність саме у нашому університеті. Ми зібрали для Вас кілька цінних порад, а також форму мотиваційного листа. Проте пам’ятайте, що мотиваційний лист пишеться у довільній формі та має на меті продемонструвати Ваше бажання стати студентом Європейського університету.

Як написати мотиваційний лист для вступу?
Цього року вступники повинні написати мотиваційний лист для вступу. Вперше він відіграватиме таку важливу, подекуди вирішальну роль під час вступної кампанії 2022.
Що таке мотиваційний лист?
Мотиваційний лист – це діловий документ, який пише та подає під час вступу абітурієнт. Перше враження про нього приймальна комісія складає саме за цим листом. Він двічі пов’язаний з мотивацією. По-перше, демонструє бажання людини навчатися саме певної професії та саме в цьому закладі вищої освіти. По-друге, має вмотивувати університет зарахувати саме цього абітурієнта як найкращого кандидата у студенти.

Чому це настільки важливо саме нині?
Оскільки замість результатів трьох тестів ЗНО будуть лише результати мультипредметного тесту, зросте кількість абітурієнтів з однаковим конкурсним балом. Ось тоді вирішальну роль відіграватиме мотиваційний лист. Крім того, на деякі спеціальності при вступі абітурієнти будуть подавати лише мотиваційні листи. Перелік цих спеціальностей є у наших Правилах прийому. Також ви можете набрати Приймальну комісію Європейського університету та уточнити, чи потрібно вам складати мультитест, чи вступ винятково за мотиваційним листом.

Коли подавати мотиваційний лист?
Одночасно з поданням документів.

Вимоги до оформлення
Обсяг 1,5-3 сторінки, 14 розмір тексту з 1,5 інтервалом. Текст варто розбити на абзаци.

Що потрібно зробити до написання листа?
• Проаналізувати досягнення та особисті якості.
• Зібрати максимум інформації про університет та обрану спеціальність.

Перелічити відзнаки та нагороди?
Алгоритм написання, що дасть змогу нічого не пропустити.
1. Занотуйте інформацію з надлишком, тобто згадайте по роках усі шкільні успіхи, участь у позашкільному житті (гуртки, студії), в олімпіадах, фахових конкурсах, хобі. Досвід роботи, якщо він є, досвід волонтерства, практики, участь у проектах, майстер-класах, тренінгах.
2. Оберіть лише те, що має безпосередній стосунок до бажаної спеціальності.
3. Вказуйте результат, а не процес. Якщо вісім років самостійно вчите іноземну мову, але все ще на рівні початківця, це не найкращим чином вас характеризує.
4. Обов’язково підкресліть хороші академічні результати з предметів, які в пріоритеті для цієї освітньої програми. Якщо навіть вони не такі ідеальні, як хотілося, можна вказати, що ці науки викликали цікавість, легко давалися, спонукали глибше занурюватися в тему.
5. Не вигадуйте, не перебільшуйте. В ідеалі пишіть те, що можна довести.

А що про себе писати?
• Запитайте у знайомих, які якості вас характеризують, на їхню думку.
• Почитайте професійний портрет спеціаліста, яким плануєте стати, посадові вимоги.
• Оберіть ті якості, котрі є в обох списках. Не пишіть загальних фраз. Краще написати дві риси, які проілюстровані прикладами, ніж низку прикметників.
• Обґрунтуйте, чому обрали саме цю професію. Будьте конкретними. «Хочу допомагати людям» значно гірше, ніж «Прагну так лікувати карієс у дітей, щоб вони не боялися стоматологів».

Що варто знати про університет?
Плюсом мотиваційного листа буде довести, що ваші цінності збігаються з цінностями обраного вишу, що ви усвідомлюєте його особливості. «Родзинкою» буде фраза про те, що хочете брати участь у конкурсах, конференціях тощо.

Чи лист має нагадувати все?
Ні, це різновид ділової кореспонденції, яка має офіційно-діловий стиль.


І чим же він відрізняється від власного висловлювання?
Тут неприпустимі емоції, образність, ліричні відступи, літературні приклади.

Це ніби учнівське резюме?
Інколи так його називають, але неправильно наводити в мотиваційному листі перелік досягнень без пояснень. Не можна писати про себе в третій особі, немов у характеристиці. Оцінювати будуть оригінальність мислення, власне бачення автора, а не лише його досвід. Найгірша помилка: як мотиваційний лист подавати реферат про спеціальність.

Мотиваційний лист треба писати один чи для кожного університету?
Мотиваційний лист має враховувати специфіку конкретного університету та спеціальності. Тому варто вносити корективи у кожну копію мотиваційного листа для конкретного університету.

Структура мотиваційного листа?
1. «Шапка» у правому верхньому куті листа. Це дані про особу, до якої адресовано лист (прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), посада, назва університету), та про того, хто пише лист (ПІБ, адреса, імейл, номер телефону).
2. Вступ, який починається з особистого звертання у шанобливій формі. У цьому абзаці треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете.
3. Основна частина. Найбільша, у якій послідовно, аргументовано та лаконічно розкриваєте низку питань. Чому зацікавилися спеціальністю, як дізналися про виш, чому хочете навчатися саме в ньому, чому університет має обрати саме вас, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання.
4. Підсумки: два-три речення, де абітурієнт підтверджує, що готовий до старанного навчання та впевнений у правильному виборі.
Ректорові                                          
ПВНЗ «Європейський університет»
доктору філософських наук            
професору Тимошенко О.І.             
ПІБ абітурієнта                              
Шановна Олено Іванівно!
     Я, …..

Що варто зробити після написання листа?
1. Перечитати його вголос: так легше помітити помилки та збій у послідовності викладання.
2. Дати почитати комусь: не лише на предмет помилок, а й перевірити, чи все зрозуміло, чи одна думка витікає з іншої.

Які стилістичні вимоги до мотиваційного листа?
• Послідовність та аргументованість викладу – це головне.
• Під кожну тему відводьте не більш ніж абзац.
• Не треба писати довгими реченнями.
• Неприпустимі жаргонні слова (вони зводять враження нанівець), орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки.

Які критерії оцінювання?
Критерії оцінювання кожен університет обирає самостійно. Мотиваційні листи у ПВНЗ «Європейський університет» оцінюються комісією у складі голови приймальної комісії (ректора), заступника голови приймальної комісії (проректора з навчальнометодичної роботи), гаранта освітньої програми, відповідального секретаря приймальної комісії.

Чекаємо Вас у родині Європейського університету!

Порядок подання заяв

Терміни прийому заяв та документів на основі базової загальної середньої освіти

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Запрошує випускників- 9-х класів, 11-х класів, кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів чи спеціалістів для здобуття освітньо-професійного ступеня - Фаховий молодший бакалавр.

Після закінчення навчання випускники отримають дипломи фахового молодшого бакалавра і зможуть продовжити здобуття освіти в Університеті.

Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується у результаті успішного виконання здобувачем освітньо-професійної програми. Фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.

Вступ на основі 9-го класу

Особа може вступити на навчання та здобувати фахову передвищу освіту, одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту.

У 2022 році вступ на основі базової загальної середньої освіти (після 9-класу) на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра відбувається:

- на підставі Мотиваційного листа

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 серпня 2022 року. Подача заяв в електронній формі 30 червня по 13 липня.

Подання заяв у 2022 році до Приймальної комісії університету в паперовій формі подається особисто.

Додатковий набір:

Перелік необхідних документів до вступу:

• копія документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2022 року);

• копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

• копія документа державного зразка про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

• копія військово-облікових документів;

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;

• копія ідентифікаційного коду;


Терміни прийому заяв та документів на основі повної загальної середньої освіти

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

На основі повної загальної середньої освіти

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2019,2020, 2021та 2022 році з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених у Правилах прийому до Європейського університету у 2022 році.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня до 30 вересня 2022 року.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

( після 11 класу на перший курс)

п\п

Код та найменування спеціальності

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021) Мотиваційний лист

Мінімальна кількість балів ЗНО

Термін навчання

1

051

Економіка

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

100

3р.10м.

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

100

3р.10м.

3.

071

Облік і оподаткування

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

100

3р.10м.

4.

073

Менеджмент

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

100

3р.10м.

5.

122

Комп`ютерні науки

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

100

3р.10м.

6.

081

Право

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова і література
2.історія України
3.на вибір: математика або іноземна мова

140

140

140

3р.10м.

Етапи прийому заяв та документів

Перший етап вступної кампанії:

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

Початок прийому заяв та документів - 29 липня 2022р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс - о 18.00 годині 08 серпня 2022р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами мультипредметного тесту - о 18.00 годині 23 серпня 2022р.

Другий етап вступної кампанії:

Денна форма (додатковий набір) - реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня до 30 вересня

Початок прийому заяв та документів - 12 вересня 2022р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 20 вересня 2022р.

Заочна (дистанційна) форма навчання

Початок прийому заяв та документів - 12 вересня 2022р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс о 18.00 годині - 30 вересня 2022р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами мультипредметного тесту, ЗНО - о 18.00 годині 07 жовтня 2022р.

Третій етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 25 жовтня 2022р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс - о 18.00 годині 15 листопада 2022р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання - о 18.00 годині 18 листопада 2022р.


Терміни прийому заяв та документів вступники на основі рівня кваліфікованого робітника

Вступ на основі кваліфікованого робітника

На ІІ курс — денну, заочну( дистанційну) форму навчання

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника може відбуватися:

Терміни навчання

Етапи вступної кампанії на основі диплому кваліфікованого робітника за спорідненою спеціальністю:

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів- з 14 липня 2022р.

Закінчення прийому заяв та документів- о 18.00 годині 03 серпня 2022р

Заочна та дистанційна форма навчання

Початок прийому заяв та документів:

Закінчення прийому заяв та документів:

Прийом заяв та документів тільки у паперовій формі.

Перелік необхідних документів до вступу:

• копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

• копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних або приписне свідоцтво (копія),( (крім випадків, передбачених законодавством);

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо - кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

• копія свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану (якщо є розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, зазначені у документах)


Терміни прийому заяв та документів для здобуття ступеня бакалавр

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

На основі повної загальної середньої освіти

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2019,2020, 2021 роках з відповідних загальноосвітніх предметів визначених у Правилах прийому до Європейського університету у 2022 році та національний мультипредметний тест у 2022 році.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня до 30 вересня 2022 року.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

( після 11 класу на перший курс)

п\п

Код та найменування спеціальності

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021) Мотиваційний лист

Мінімальна кількість балів ЗНО

Термін навчання

1

051

Економіка

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

100

3р.10м.

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

100

3р.10м.

3.

071

Облік і оподаткування

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

100

3р.10м.

4.

073

Менеджмент

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова і література
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

100

3р.10м.

5.

122

Комп`ютерні науки

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова
2.математика
3.на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

100

3р.10м.

6.

081

Право

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019 -2021)
1.українська мова і література
2.історія України
3.на вибір: математика або іноземна мова

140

140

140

3р.10м.

Етапи прийому заяв та документів

Перший етап вступної кампанії:

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 29 липня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс- о 18.00 годині 08 серпня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 23 серпня 2022р.

Другий етап вступної кампанії:

Денна форма (додатковий набір) - реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня до 30 вересня

Заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 12 вересня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс о 18.00 годині - 20 вересня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 07 жовтня 2022р.

Третій етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 25 жовтня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс- о 18.00 годині 15 листопада 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 18 листопада 2022р.

На старші курси

Для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за денною, заочною (дистанційною) формою навчання прийом заяв та документів.
Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2019, 2020, 2021 та мультимедійний тест 2022 року з відповідних загальноосвітніх предметів.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня і триває до 30 жовтня.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО/НМТ для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі ОКР «молодший спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр» за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

(на другий, третій курси)

п\п

Код та найменування спеціальності

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)

Мінімальна кількість балів ЗНО

1

051

Економіка

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

3.

071

Облік і оподаткування

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

4.

073

Менеджмент

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

5.

122, 125

Комп`ютерні науки

Кібербезпека

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

6.

081

Право

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України

100

100

*За результатами ЗНО:перший українська мова і література/українська мова, другий: математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія. За результатами Мультипредметного тесту: перший - українська мова. другий на вибір математика або історія України

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання/ мультипредметного тесту (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.


Перелік
спеціальностей для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

Денна, заочна форма навчання

№ п\п

Код та найменування спеціальності

Вступні випробування

Курс

Термін навчання

1 051 Економіка Мотиваційний лист 2 2р.10м.
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Мотиваційний лист 2 2р.10м.
3 071 Облік і оподаткування Мотиваційний лист 2 2р.10м.
4 073 Менеджмент Мотиваційний лист 2 2р.10м.
5 122 Комп`ютерні науки Мотиваційний лист 2 2р.10м.
6 081 Право Мотиваційний лист 2 2р.10м.

Терміни прийому заяв та документів на старші курси

На старші курси

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за денною, заочною (дистанційною) формою навчання прийом заяв та документів Європейський університет приймає на другий або третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою (на 3 курс) та неспорідненою (на 2 курс) спеціальністю.
Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2019, 2020, 2021 та мультимедійний тест 2022 року з відповідних загальноосвітніх предметів.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня до 30 вересня 2022 року.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі ОКР «молодший спеціаліст»за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

(на другий, третій курси)

п\п

Код та найменування спеціальності

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)

Мінімальна кількість балів ЗНО

1

051

Економіка

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

3.

071

Облік і оподаткування

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

4.

073

Менеджмент

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

5.

122, 125

Комп`ютерні науки

Кібербезпека

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія

100

100

6.

081

Право

Мультипредметний тест та/або результати ЗНО (2019-2021)
1. українська мова і література
2. на вибір: математика, історія України

100

100

*За результатами ЗНО: перший українська мова і література/українська мова, другий: математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія. За результатами Мультипредметного тесту: перший - українська мова. другий на вибір математика або історія України

Перелік
спеціальностей для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю.

№ п\п

Код та найменування спеціальності

Вступні випробування

Курс

Термін навчання

1 051 Економіка Мотиваційний лист 2 2р.10м.
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Мотиваційний лист 2 2р.10м.
3 071 Облік і оподаткування Мотиваційний лист 2 2р.10м.
4 073 Менеджмент Мотиваційний лист 2 2р.10м.
5 122 Комп`ютерні науки Мотиваційний лист 2 2р.10м.
6 081 Право Мотиваційний лист 2 2р.10м.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання/НМТ (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Етапи прийому заяв та документів

Перший етап вступної кампанії:

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 29 липня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс- о 18.00 годині 08 серпня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 23 серпня 2022р.

Другий етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 12 вересня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс о 18.00 годині - 20 вереня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 07 жовтня 2022р.

Третій етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 25 жовтня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс- о 18.00 годині 15 листопада 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 18 листопада 2022р.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР

НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВР - ПОДАЧА ЗАЯВ тільки в електронній формі.

Реєстрація вступників для складання магістерського комплексного тесту і магістерського тесту навчальної компетентності розпочинається 27 червня та закінчується о 18:00 18 липня.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня і триває до 30 жовтня.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметівдля прийому на навчання осіб, які здобулиступінь бакалавра по спеціальності або за іншою спеціальністю, для здобуття ступеня МАГІСТРза денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік вступних іспитів

Мінімальна кількість балів

1

051

Економіка

1.Магістерський тест навчальної компетентності

2.Фахове випробування

100

100

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1.Магістерський тест навчальної компетентності

2.Фахове випробування

100

100

4.

073

Менеджмент

1.Магістерський тест навчальної компетентності

2.Фахове випробування

100

100

5.

122, 125

Комп`ютерні науки

Кібербезпека

1.Мотиваційний лист

100

100

6.

081

Право

1.Магістерський тест навчальної компетентності
2.Магістерський комплексний тест

100

100

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальності 081 «Право») на основі ступеня магістра (освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліста), вступним випробуванням є МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ.

Етапи прийомів заяв та документів

Серпень - вересень

Терміни прийому заяв

Денна/заочна

16 серпня 2022р.

о 18.00 15 вересня 2022р.

Вересень (додатковий набір)

Терміни прийому заяв

Денна

16 вересня 2022р.

о 18.00 годині 26 вересня 2022р.

Вересень - жовтень (другий етап)

Терміни прийому заяв

Заочна

16 вересня 2022р.

о 18.00 годині 07 жовтня 2022р.

Жовтень-Листопад (третій етап)

Терміни прийому заяв

Заочна

25 жовтня 2022р.

о 18.00 годині 18 листопада 2022р.

РЕЄСТРАЦІЯ на МАГІСТРА:

Для успішної реєстрації потрібно звернутись до Приймальної комісії Львівської філії Європейського університету і надати копії наступних документів:
• документа, що посвідчує особу;
• облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
• довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплому в рік вступу або документу про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо –кваліфікаційний рівень);
• 2 фотокартки для документів (кольорової або чорно - білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

ВСТУП без ЗНО/НМТ
Не здали ЗНО/НМТ – тоді Вам до нас!

Згідно угоди про співпрацю між ПВНЗ «Європейський університет» та Університетом менеджменту у Варшаві, передбачається здійснення процесу паралельного навчання на ОКР «бакалавр» та «магістр» на денній чи заочній формах навчання за наступними спеціальностями:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

081 Право

122 Комп`ютерні науки

125 Кібербезпека

На дану програму за однакових умов приймаються студенти, які пройшли чи не пройшли тестування ЗНО/НМТ.

По закінченню І курсу, польська сторона видає академічну довідку для подальшого навчання на ІІ курсі у Львівській філії ПВНЗ «Європейський університет».

Цінова політика:

Один рік навчання коштує 300 євро, які студент повинен сплатити за навчання у польському ВНЗ, а також вартість навчання на відповідних спеціальностях у Львівській філії за рік.

Прийом заяв та документів тільки у паперовій формі.

Перелік необхідних документів до вступу для бакалавра:

Перелік необхідних документів до вступу для магістра:

Вищевказані документи повинні бути перекладені на польську мову в бюро перекладів та нотаріально завірені.

За більш детальною інформацією звертайтесь у Львівську філію ПВНЗ «Європейський університет» за адресою: м. Львів, вул.. Кушевича,5 або за тел.: 067-419-39-19; 063-756-47-49

e- mail:postmaster@lviv.e-u.in.ua

lirar7@gmail.com


Особливі умови вступу військовозобов’язаних
1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступудля здобуття освіти є:
- зарахування за співбесідою;
2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:
-особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
-особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без
екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
-особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти(за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).
-особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,учасниками бойових дій відповідно до Закону України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу(крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
-діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
-особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о «Медичний висновок про створення особливих(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти інауки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінюванняякості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
-особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016року за №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб,які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, або копії такого документа).
Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО(із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ПВНЗ «Європейського університету» в 2022 році

1. ЕТАП.

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до «Європейського університету» (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою:http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність)

2. ЕТАП

особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до «Європейського університету» та контролює її статус

3. ЕТАП

статус електронної заяви - параметр електронної заяви, «Європейський університет» в Єдиній базі відображає в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр "Статус електронної заяви" може набувати таких значень:

ü"Потребує уточнення вступником" - електронна заява прийнята Європейським університетом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу Європейський університет зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

ü"Зареєстровано у Європейському університеті" - електронна заява прийнята Європейським університетом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

ü"Допущено до конкурсу" - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

ü"Відмовлено вищим навчальним закладом" - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу Європейський уніфверситет зазначає причину відмови;

ü"Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо:

üелектронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником";

ü"Рекомендовано до зарахування" - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний подати оригінали документів до приймальної комісії «Європейського університету».

ü"Включено до наказу" - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ПВНЗ «Європейського університету».


Порядок прийому заяв і документів для вступу

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр

Перелік необхідних документів:

Вступники для здобуття ступеню бакалавра

Вступник пред'являє особисто такі документи:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

вступники для здобуття ступеню магістр

які подають заяви тільки в паперовій формі, подають особисто такі документи:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

При розбіжності прізвища в поданих документах надати копії підтверджуючих документів.