Графік роботи приймальної комісії

Дні роботи Години роботи
Понеділок - П′ятниця 0900-1700

Порядок подання заяв

Терміни прийому заяв та документів на основі базової загальної середньої освіти

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Запрошує випускників- 9-х класів, 11-х класів, кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів чи спеціалістів для здобуття освітньо-професійного ступеня - Фаховий молодший бакалавр.

Після закінчення навчання випускники отримають дипломи фахового молодшого бакалавра і зможуть продовжити здобуття освіти в Університеті.

Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується у результаті успішного виконання здобувачем освітньо-професійної програми. Фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.

Вступ на основі 9-го класу

Особа може вступити на навчання та здобувати фахову передвищу освіту, одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту.

У 2022 році вступ на основі базової загальної середньої освіти (після 9-класу) на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра може відбуватися:

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 серпня 2022 року.

Подання заяву 2022 році до Приймальної комісії університету в паперовій формі подається особисто.

Додатковий набір:

Перелік необхідних документів до вступу:

• копія документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2022 року);

• копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

• копія документа державного зразка про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

• копія військово-облікових документів;

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;

• копія ідентифікаційного коду;


Терміни прийому заяв та документів на основі повної загальної середньої освіти

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

На основі повної загальної середньої освіти

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2019,2020, 2021та 2022 році з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених у Правилах прийому до Європейського університету у 2022 році.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня до 30 вересня 2022 року.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

( після 11 класу на перший курс)

п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік ЗНО

Мінімальна кількість балів ЗНО

Термін навчання

1

051

Економіка

1.укр.мова та література

2.математика

3.іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

3.

071

Облік і оподаткування

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

4.

073

Менеджмент

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

5.

122

Комп`ютерні науки

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

6.

081

Право

1.укр.мова та література

2. історія України

3. математика або іноземна

140

140

140

3р.10м.

Етапи прийому заяв та документів

Перший етап вступної кампанії:

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 14 липня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс - о 18.00 годині 22 липня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання - о 18.00 годині 22 липня 2022р.

Другий етап вступної кампанії:

Денна форма (додатковий набір) - реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липнядо 30 вересня, аз 01.10.2022року - подача заяв паперова

üПочаток прийому заяв та документів - 12 вересня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 20 вересня 2022р.

Заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 12 вересня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс о 18.00 годині - 07 жовтня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання - о 18.00 годині 07 жовтня 2022р.

Третій етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 25 жовтня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс - о 18.00 годині 18 листопада 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання - о 18.00 годині 18 листопада 2022р.


Терміни прийому заяв та документів вступники на основі рівня кваліфікованого робітника

Вступ на основі кваліфікованого робітника

На ІІ курс — денну, заочну( дистанційну) форму навчання

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника може відбуватися:

Терміни навчання

Етапи вступної кампанії на основі диплому кваліфікованого робітника за спорідненою спеціальністю:

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів- з 14 липня 2022р.

Закінчення прийому заяв та документів- о 18.00 годині 22 липня 2022р

Заочна та дистанційна форма навчання

Початок прийому заяв та документів:

Закінчення прийому заяв та документів:

Прийом заяв та документів тільки у паперовій формі. Перелік необхідних документів до вступу:

• копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

• копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних або приписне свідоцтво (копія),( (крім випадків, передбачених законодавством);

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо - кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

• копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста — сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та 2022 років,

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

• копія свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану (якщо є розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, зазначені у документах)

Для вступників до Бізнес-коледжів університету на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Перелік вступних іспитів

Прохідний бал

Терміни навчання

1

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

1. Українська мова
2. Фаховий іспит

100
100

2 роки

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова
2. Фаховий іспит

100
100

2 роки

073 Менеджмент

1. Українська мова
2. Фаховий іспит

100
100

3 роки

2

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова
2. Фаховий іспит

100
100

3 роки

3

08 Право

081Право

1. Українська мова
2. Фаховий іспит


Терміни прийому заяв та документів для здобуття ступеня бакалавр

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

На основі повної загальної середньої освіти

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2019, 2020 , 2021 та 2022 році з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених у Правилах прийому до Європейського університету у 2022 році.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня до 30 вересня 2022 року.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

( після 11 класу на перший курс)

п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік ЗНО

Мінімальна кількість балів ЗНО

Термін навчання

1

051

Економіка

1.укр.мова та література

2.математика

3.іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

3.

071

Облік і оподаткування

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

4.

073

Менеджмент

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

5.

122

Комп`ютерні науки

1.укр.мова

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

6.

081

Право

1.укр.мова та література

2. історія України

3. математика або іноземна

140

140

140

3р.10м.

Етапи прийому заяв та документів

Перший етап вступної кампанії:

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 14 липня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс- о 18.00 годині 22 липня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 22 липня 2022р.

Другий етап вступної кампанії:

Денна форма (додатковий набір) - реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липнядо 30 вересня, аз 01.10.2022року -подача заяв паперова.

Заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 12 вересня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс о 18.00 годині - 07 жовтня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 07 жовтня 2022р.

Третій етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 25 жовтня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс- о 18.00 годині 18 листопада 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 18 листопада 2022р.

На старші курси

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, Європейський університет приймає на другий або третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою (на 3 курс) та неспорідненою (на 2 курс) спеціальністю.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі ОКР «молодший спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр»за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

(на другий, третій курси)

п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік ЗНО

Мінімальна кількість балів ЗНО

1

051

Економіка

1.укр.мова та література

2.за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

100

3.

071

Облік і оподаткування

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

4.

073

Менеджмент

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

5.

122, 125

Комп`ютерні науки

Кібербезпека

1.укр.мова

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

6.

081

Право

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами випадках);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.


Терміни прийому заяв та документів на старші курси

На старші курси

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, Європейський університет приймає на другий або третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою (на 3 курс) та неспорідненою (на 2 курс) спеціальністю.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня до 30 вересня 2022 року.

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі ОКР «молодший спеціаліст»за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

(на другий, третій курси)

п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік ЗНО

Мінімальна кількість балів ЗНО

1

051

Економіка

1.укр.мова та література

2.за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

100

3.

071

Облік і оподаткування

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

4.

073

Менеджмент

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

5.

122, 125

Комп`ютерні науки

Кібербезпека

1.укр.мова

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

6.

081

Право

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами випадках);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Етапи прийому заяв та документів

Перший етап вступної кампанії:

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 14 липня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс- о 18.00 годині 22 липня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 22 липня 2022р.

Другий етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 12 вересня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс о 18.00 годині - 07 жовтня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 07 жовтня 2022р.

Третій етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

üПочаток прийому заяв та документів - 25 жовтня 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс- о 18.00 годині 18 листопада 2022р.

üЗакінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання- о 18.00 годині 18 листопада 2022р.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР

НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВР - ПОДАЧА ЗАЯВ тільки в електронній формі.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 26 квітня та закінчується о 18:00 17 травня 2022 року (на основі диплому бакалавра) а на спеціальність 081 (тільки з дипломом право або правознавство)

Червень- Липень

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

Денна/заочна

20 червня – 02липня 2022р. (за графіком)

На спеціальності: 051,053,071,072,073,075,081.

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

Денна/заочна

29 червня 2022р.

Реєстрація електронних

кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

Денна/заочна

для осіб які склали в 2020-21 рр. з 01 липня

для вступників,

які склали єдиний вступний іспит у 2022 році з 13 липня

Початок прийому заяв від осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

Денна/заочна

15 липня 2022р.

о 18.00 22 липня 2022р.

Вересень

заяв від осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

Додатковий набір

денна

15 вересня 2022р.

о 18.00 26 вересня 2022р.

вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

12 вересня 2022р.

о 18.00 годині

07 жовтня 2022р.

Жовтень -Листопад

Прийом заяв від осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

Заочна форма

25 жовтня 2022р.

о 18.00 годині

18 листопада 2022р

Перелік

спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметівдля прийому на навчання осіб, які здобулиступінь бакалавра по спеціальності або за іншою спеціальністю, для здобуття ступеня МАГІСТРза денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік вступних іспитів

Мінімальна кількість балів

1

051

Економіка

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Фахове випробування

100

100

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Фахове випробування

100

100

4.

073

Менеджмент

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Фахове випробування

100

100

5.

122, 125

Комп`ютерні науки

Кібербезпека

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Фахове випробування

100

100

6.

081

Право

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Єдине фахове вступне випробування

100

100

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістрана основі ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у закладі вищої освіти

Липень

Терміни прийому заяв

Денна/заочна

15 липня 2022р.

о 18.00 22 липня 2022р.

Вересень-Жовтень

Терміни прийому заяв

Заочна

12 вересня 2022р.

о 18.00 годині

07 жовтня 2022р.

Жовтень-Листопад

Терміни прийому заяв

Заочна

25 жовтня 2022р.

о 18.00 годині

18 листопада 2022р.


Вступ без ЗНО
Особливі умови вступу військовозобов’язаних

ВСТУП без ЗНО

Не здали ЗНО – тоді Вам до нас!

Згідно угоди про співпрацю між ПВНЗ "Європейський університет" та Університетом менеджменту у Варшаві, передбачається здійснення процесу паралельного навчання на ОКР "бакалавр" та "магістр" на денній чи заочній формах навчання за наступними спеціальностями:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

081 Право

122 Комп`ютерні науки

125 Кібербезпека

На дану програму за однакових умов приймаються студенти, які пройшли чи непройшли тестування ЗНО.

По закінченню І курсу, польська сторона видає академічну довідку для подальшого навчання на ІІ курсі у Львівськійфілії ПВНЗ "Європейський університет".

Цінова політика:

Один рік навчання коштує 300 євро, які студент повинен сплатити за навчання у польському ВНЗ, а також вартість навчання на відповідних спеціальностях у Львівській філії за рік.

Прийом заяв та документів тільки у паперовій формі.

Перелік необхідних документів до вступу для бакалавра:

Перелік необхідних документів до вступу для магістра:

Вищевказані документи повинні бути перекладені на польську мову в бюро перекладів та нотаріально завірені.

За більш детальною інформацією звертайтесь у Львівську філію ПВНЗ "Європейський університет" за адресою: м. Львів, вул.. Кушевича,5 або за тел.: 067-419-39-19; 063-756-47-49

e- mail:postmaster@lviv.e-u.in.ua

lirar7@gmail.com


ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до «Європейського університету» в 2021 році

1. ЕТАП.

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до «Європейського університету» (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою:http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність)

2. ЕТАП

особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до «Європейського університету» та контролює її статус

3. ЕТАП

статус електронної заяви - параметр електронної заяви, «Європейський університет» в Єдиній базі відображає в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр "Статус електронної заяви" може набувати таких значень:

ü"Потребує уточнення вступником" - електронна заява прийнята Європейським університетом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу Європейський університет зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

ü"Зареєстровано у Європейському університеті" - електронна заява прийнята Європейським університетом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

ü"Допущено до конкурсу" - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

ü"Відмовлено вищим навчальним закладом" - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу Європейський уніфверситет зазначає причину відмови;

ü"Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо:

üелектронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником";

ü"Рекомендовано до зарахування" - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний подати оригінали документів до приймальної комісії «Європейського університету».

ü"Включено до наказу" - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до ПВНЗ «Європейського університету».


Порядок прийому заяв і документів для вступу

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Перелік необхідних документів:

Вступники для здобуття ступеню бакалавра

Вступник пред'являє особисто такі документи:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

вступники для здобуття ступеню магістр

які подають заяви тільки в паперовій формі, подають особисто такі документи:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

При розбіжності прізвища в поданих документах надати копії підтверджуючих документів.