Графік роботи приймальної комісії

Дні роботи Години роботи
Понеділок - П′ятниця 0900-1700

Порядок подання заяв

Терміни прийому заяв та документів на основі базової загальної середньої освіти

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

            Запрошує випускників- 9-х класів, 11-х класів, кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів чи спеціалістів для здобуття освітньо-професійного ступеня-Фаховий молодший бакалавр.

Після закінчення навчання випускники отримають дипломи фахового молодшого бакалавра і зможуть продовжити здобуття освіти в Університеті.

           Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової перед вищої освіти і присуджується у результаті успішного виконання здобувачем освітньо-професійної програми. Фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.

 

Вступ на основі 9-го класу

       Особа може вступити на навчання та здобувати фахову передвищу освіту, одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту.

 

       У 2021 році вступ на основі базової загальної середньої освіти (після 9-класу) на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра може відбуватися:

 •  на підставі двох вступних іспитів - обов’язково перший вступний іспит з української мови та другий вступний іспит із загальноосвітнього предмета (на вибір — історії України або математика);
 •  на підставі співбесіди для осіб пільгових категорій особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці та особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти.

 

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування  - 2 роки 10 місяців
 • 073 Менеджмент  - 3 роки 10 місяців
 • 081 Право  - 3 роки 10 місяців
 • 121 Інженерія програмного забезпечення - 3 роки 10 місяців

 

Подання заяв  у 2021 році  до Приймальної комісії університету в паперовій формі  подається особисто.

 • Початок прийому заяв починається - з 29 червня 2021 року;
 • Закінчення прийому заяв та документів - о 18.00 годині 13 липня 2021року; 
 • Вступні іспити та співбесіди – з 14 липня до 24 липня 2021 року.

 

Додатковий набір:

 • Початок прийому заяв починається - з 09серпня 2021 року;
 •  Закінчення прийому заяв та документів - о 18.00 годині 27 серпня 2021 року;
 •  Вступні іспити та співбесіди – з 14 серпня до 27серпня 2021 року.

 

Перелік необхідних документів до вступу:

• копія документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року);

• копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

• копія документа державного зразка про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

• копія військово-облікових документів;

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;

• копія ідентифікаційного коду;


Терміни прийому заяв та документів на основі повної загальної середньої освіти

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

 

 На основі повної загальної середньої освіти

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2018, 2019,2020 та 2021 році з відповідних загальноосвітніх предметів, крім іноземної мови (2018, 2019, 2020 та 2021році) визначених у Правилах прийому до Європейського університету у 2021 році.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня до 30 серпня 2021 року.

Перелік

 спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

( після 11 класу на перший курс)

п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік ЗНО

Мінімальна кількість балів ЗНО

Термін навчання

1

051

Економіка

1.укр.мова та література

2.математика

3.іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

3.

071

Облік і оподаткування

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

4.

073

Менеджмент

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

5.

122

Комп`ютерні науки

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

6.

081

Право

1.укр.мова та література

2. історія України

3. математика або іноземна

140

140

140

3р.10м.

 

Етапи прийому заяв та документів

Перший етап вступної кампанії: 

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

ü Початок прийому заяв та документів - 14 липня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс  - о 18.00 годині 16 липня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  - о 18.00 годині 23 липня 2021р.

     

      Другий етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

ü Початок прийому заяв та документів - 13 вересня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс о 18.00 годині - 30 вересня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  - о 18.00 годині 08 жовтня 2021р.

 

Третій етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

ü Початок прийому заяв та документів - 25 жовтня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс  - о 18.00 годині 15 листопада 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  - о 18.00 годині 19 листопада 2021р.


Терміни прийому заяв та документів вступники на основі рівня кваліфікованого робітника

 Вступ на основі кваліфікованого робітника

На ІІ курс — денну, заочну( дистанційну) форму навчання

 

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника може відбуватися:

 • на підставі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання
 •  або іспиту з української мови на власний розсуд вступника
 •  та фахового вступного випробування.

 

Терміни навчання

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування  - 1 рік 10 місяців
 • 073 Менеджмент  - 2 роки 10 місяців
 • 081 Право  - 2 роки 10 місяців
 • 121 Інженерія програмного забезпечення - 2 роки 10 місяців

 

Етапи вступної кампанії на основі диплому кваліфікованого робітника за спорідненою спеціальністю:

Денна форма навчання

            Початок прийому заяв та документів  - з 14 липня 2021р.

            Закінчення прийому заяв та документів  - о 18.00 годині 30 липня 2021р

 

Заочна та дистанційна форма навчання

 Початок прийому заяв та документів:

 • 1етап з 14 липня 2021р
 • 2етап з 13 вересня 2021р.
 • 3етап з 25 жовтня 2021р

Закінчення прийому заяв та документів:

 • 1етап о 18.00 годині 30 липня 2021р
 • 2етап о 18.00 годині 08 жовтня 2021р
 • 3етап о 18.00 годині 19 листопада 2021

 

Прийом заяв та документів тільки у паперовій формі. Перелік необхідних документів до вступу:

• копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

• копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних або приписне свідоцтво (копія),( (крім випадків, передбачених законодавством);

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста — сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років,

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

• копія свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану (якщо є розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, зазначені у документах)

Для вступників до Бізнес-коледжів університету на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Перелік вступних іспитів

Прохідний бал

Терміни навчання

1

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

1. Українська мова
2. Фаховий іспит

100
100

2 роки

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова
2. Фаховий іспит

100
100

2 роки

073 Менеджмент

1. Українська мова
2. Фаховий іспит

100
100

3 роки

2

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова
2. Фаховий іспит

100
100

3 роки


Терміни прийому заяв та документів для здобуття ступеня бакалавр

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

 

 На основі повної загальної середньої освіти

 

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2018, 2019,2020 та 2021 році з відповідних загальноосвітніх предметів.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня до 30 серпня 2021 року.

 

Перелік

 спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

( після 11 класу на перший курс)

п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік ЗНО

Мінімальна кількість балів ЗНО

Термін навчання

1

051

Економіка

1.укр.мова та література

2.математика

3.іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

3.

071

Облік і оподаткування

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

4.

073

Менеджмент

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

5.

122

Комп`ютерні науки

1.укр.мова та література

2.математика

3. іноземна мова,історія України, біологія, фізика, хімія або географія

100

100

100

3р.10м.

6.

081

Право

1.укр.мова та література

2. історія України

3. математика або іноземна

140

140

140

3р.10м.

 

Етапи прийому заяв та документів

Перший етап вступної кампанії: 

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

ü Початок прийому заяв та документів - 14 липня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс  - о 18.00 годині 16 липня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  - о 18.00 годині 23 липня 2021р.

     

      Другий етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

ü Початок прийому заяв та документів - 13 вересня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс о 18.00 годині - 30 вересня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  - о 18.00 годині 08 жовтня 2021р.

 

Третій етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

ü Початок прийому заяв та документів - 25 жовтня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс  - о 18.00 годині 15 листопада 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  - о 18.00 годині 19 листопада 2021р.


Терміни прийому заяв та документів на старші курси

 На старші курси

 

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, Європейський університет приймає на другий або третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою (на 3 курс) та неспорідненою (на 2 курс) спеціальністю.

Перелік

 спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для прийому на навчання для отримання ступеня БАКАЛАВР на основі ОКР «молодший спеціаліст»  за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

( на другий, третій курси)

п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік ЗНО

Мінімальна кількість балів ЗНО

1

051

Економіка

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

 

100

3.

071

Облік і оподаткування

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

 

 

4.

073

Менеджмент

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

 3.іспит за фахом

100

100

 

 

5.

122

Комп`ютерні науки

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

 

6.

081

Право

1.укр.мова та література

2. за вибором: математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія

3.іспит за фахом

100

100

 

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 

· копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

· військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

· копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

· копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами випадках);

· чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Етапи прийому заяв та документів

Перший етап вступної кампанії: 

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

ü Початок прийому заяв та документів - 14 липня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс  - о 18.00 годині 16 липня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  - о 18.00 годині 23 липня 2021р.

     

      Другий етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

ü Початок прийому заяв та документів - 13 вересня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс о 18.00 годині - 30 вересня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  - о 18.00 годині 08 жовтня 2021р.

 

Третій етап вступної кампанії:

Заочна (дистанційна) форма навчання

ü Початок прийому заяв та документів - 25 жовтня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчий конкурс  - о 18.00 годині 15 листопада 2021р.

ü Закінчення прийому заяв та документів від осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  - о 18.00 годині 19 листопада 2021р.

 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР

НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВР -  ПОДАЧА ЗАЯВ тільки в електронній формі.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування -з 11 травня до 17.00. 03 червня 2021р

 

Перелік

 спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів  для прийому на навчання осіб, які здобули  ступінь бакалавра по спеціальності або за іншою спеціальністю, для здобуття ступеня МАГІСТР  за денною та заочною формою навчання в ПВНЗ «Європейський університет»

п\п

Код та найменування спеціальності

Перелік вступних іспитів

Мінімальна кількість балів

1

051

Економіка

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Фахове випробування

100

 

100

2.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Фахове випробування

100

 

100

4.

073

Менеджмент

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Фахове випробування

100

 

100

5.

122

Комп`ютерні науки

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Фахове випробування

100

 

100

6.

081

Право

1.Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.Єдине фахове вступне випробування

100

 

100

 

Вступ для здобуття ступеня магістр по спеціальності 081 Право на основі ступеня  - бакалавр, або освітньо-кваліфікаційного рівня -  спеціаліст -  тільки з спеціальності: 6.030401 Правознавство, 081 Право, або 293 «Міжнародне право», 6.030202 «Міжнародне право».

 

Етапи прийому заяв та документів

1.Етап вступної кампанії :

 

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

 

ü Прийом заяв та документів, передбаченими розділу VI п.7 цих Правил для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови) 22 червня - 25 червня 2021 р.

ü Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови 30 червня 2021р. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня – 30 вересня 2021р.

ü Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (для 081 право) 02 липня 2021 р. Початок прийому заяв які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування 15 липня 2021р.

ü Строки проведення фахових випробувань 19 липня по 30 липня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв від осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування 23 липня 2021р.

2.Етап вступної кампанії:

 

Заочна (дистанційна) форма навчання

ü Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови 13 вересня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв від осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови о 18.00 годині 08 жовтня 2021р.

ü Строки проведення фахових випробувань  - 01жовтня – 08 жовтня 2021р.

3.Етап вступної кампанії:

 

Заочна (дистанційна) форма навчання

 

ü Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови  - 25 жовтня 2021р.

ü Закінчення прийому заяв від осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування  - о 18.00 годині 19 листопада 2021р.

ü Строки проведення фахових випробувань  - 16 листопада – 19 листопада 2021р.

 

Вступ без ЄВІ

 

 Перелік спеціальностей осіб, які здобули ступінь магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) по спеціальності або іншою спеціальністю :

051 Економіка

071 Облік та оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

122 Комп`ютерні науки

125 Кібербезпека


Вступ без ЗНО
Особливі умови вступу військовозобов’язаних

ВСТУП без ЗНО

Не здали ЗНО – тоді Вам до нас!

 

          Згідно з угодою про співпрацю між ПВНЗ «Європейський університет» та Університетом  менеджменту у Варшаві, передбачається можливість паралельного навчання за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» на денній чи заочній формах навчання за наступними спеціальностями:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

081 Право

122 Комп`ютерні науки

125 Кібербезпека

          

На дану програму за однакових умов приймаються як особи, які пройшли тестування ЗНО, так і ті, що тестування не здали.

            По закінченню І курсу, польська сторона видає академічну довідку для подальшого навчання на ІІ курсі у Львівській філії ПВНЗ «Європейський університет».

           Цінова політика:

Один рік навчання коштує 400 євро, які студент повинен сплатити за навчання у польському ВНЗ, а також вартість навчання за рік на відповідних спеціальностях у Львівській філії.

          Прийом заяв та документів тільки у паперовій формі.

 

Перелік необхідних документів для вступу на ОР «Бакалавр»:

 

Перелік необхідних документів для вступу на ОР «Магістр»:

 

Вищевказані документи повинні бути перекладені на польську мову в бюро перекладів та нотаріально завірені.

               

 

ВСТУП БЕЗ ЗНО
Особливі умови вступу військовозобов’язаних

 1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття освіти є:

 

 

2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 

 

Інформація щодо осіб,  які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу,  вноситься до ЄДЕБО(із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

 

 

 

За більш детальною інформацією звертайтесь у Львівську філію ПВНЗ «Європейський університет» за адресою:

 м. Львів, вул. Кушевича, 5 або за тел.: 067-419-39-19

 e- mail:  postmaster@lviv.e-u.in.ua

                   lirar7@gmail.com


ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до «Європейського університету» в 2021 році

1. ЕТАП.

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до «Європейського університету» (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою:http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність)

2. ЕТАП

особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до «Європейського університету» та контролює її статус

3. ЕТАП

статус електронної заяви - параметр електронної заяви, «Європейський університет» в Єдиній базі відображає в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр "Статус електронної заяви" може набувати таких значень:


Порядок прийому заяв і документів для вступу

 На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Перелік необхідних документів:

Вступники для здобуття ступеню бакалавра

Вступник пред'являє особисто такі документи:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

вступники для здобуття ступеню магістр

подають особисто такі документи:

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

При розбіжності прізвища в поданих документах надати копії підтверджуючих документів.