Фаховий Бізнес-Коледж

Фаховий Бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» готує фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів – до 2023 року) для роботи в установах, організаціях та підприємствах різної форми власності, зокрема підприємствах малого та середнього бізнесу. Навчальні програми орієнтовані на спеціальності таких галузей: 07 Управління та адміністрування; 08 Право; 12 Інформаційні технології.

Фаховий молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується у разі успішного виконання здобувачем освітньо-професійної програми.


Кравчук Наталя Василівна

заступник директора Бізнес-коледжу

Працює в університеті з 2000 року.

Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка у 2004 році за спеціальністю «Фінанси».

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

Перелік спеціальностей за галузями знань:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальності:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність:

081 Право

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність:

121 Інженерія програмного забезпечення

 

Спеціальності і терміни навчання:

 

Спеціальності

Термін навчання

9 клас

11 клас

кваліфікований робітник

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

2 р. 10 міс.

2 р. 10 міс.

1 р. 10 міс.

073 «Менеджмент»

3 р. 10 міс.

2 р. 10 міс.

2 р. 10 міс.

081 «Право»

3 р. 10 міс.

2 р. 10 міс.

2 р. 10 міс.

121 «Інженерія програмного забезпечення»

3 р. 10 міс.

2 р. 10 міс.

2 р. 10 міс.

 

Форма навчання у Фаховому Бізнес-коледжі  – денна, заочна, дистанційна.

 

Конкурсний відбір та зарахування абітурієнтів до Фахового

Бізнес-коледжу:

  1. На 1 курс денної форми навчання приймаються особи, які здобули базову загальну середню освіту – 9 класів.

Вступники складають 2 іспити: перший обов'язковий – з української мови; другий – на вибір:

історія України або математика.

Для вступників, які вступають за спеціальними умовами – співбесіда з конкурсних предметів.

  1. На 2 курс приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту – 11 класів.
    Форми навчання– денна, заочна (дистанційна).

Вступні випробування: перший – з української мови та літератури – сертифікат ЗНО або вступний іспит; другий – сертифікат ЗНО на вибір один з трьох предметів: математика, історія України, географія або вступний іспит із зазначених предметів.

Для вступників, які вступають за спеціальними умовами – співбесіда з конкурсних предметів.

  1. На 2 курс приймаються особи на основі освітньо рівня кваліфікованого робітника.

Форми навчання – денна, заочна (дистанційна).

Вступні випробування: перший – з української мови та літератури – сертифікат ЗНО або вступний іспит; другий – фахове випробування (вступний іспит зі спеціальності).