Інформація про університет та філію

Університет створений у 1991 році і здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України та зареєстрованого Святошинською районною державною адміністрацією міста Києва 16 серпня 2004 року.
Ректор Європейського університету
Тимошенко Олена Іванівна

Доктор філософських наук, професор, Відмінник освіти України.

Народилася в місті Львові. В 1980 році закінчила історичний факультет Запорізького державного педагогічного інституту. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософських наук за спеціальністю філософія освіти.

З 1991 р. – співзасновник та проректор Європейського університету.

З 2002 р. - О.І. Тимошенко обіймала посаду директора Навчально - наукового інституту права та безпеки підприємництва Європейського університету. Активний розробник актуальних проблем теорії і практики забезпечення безпеки підприємництва.

Особливим досягненням О.І. Тимошенко є те що, вона стала автором запровадженої педагогічної системи безперервної освіти, складовими якої є: ясла-садок та ліцей «Євроленд» при Європейському університеті.

З 2021р. – Тимошенко О.І. є ректором Європейського університету.

Має друковані посібники: «Історія України у запитаннях і відповідях», «Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом», «Етика і етикет сучасного бізнесу — запорука економічної безпеки», «Противодействие рейдерству», монографію – «Філософія як методологія формування та впровадження високих педагогічних технологій» та ряд статей в педагогічній та юридичній пресі. Загалом - автор понад 70 наукових праць.

Організатор щорічної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». Голова редакційної колегії збірника щорічно] міжнародної науково-практичної конференції « Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації».

Тимошенко О.І. нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Знаком «За розбудову освіти», Почесною грамотою Міністерства юстиції України, Почесною грамотою Київського міського голови, Подякою Київського міського голови, Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», Орденом Ломоносова, Грамотою Головного управління у справах сім’ї та молоді Київської міської державної адміністрації, Орденом «Громадянської мужності», Відзнакою ОГФ України ОГП ДК , Почесною відзнакою «За духовне відродження нації», «Золотий Знак УСПП», Орденом «Святих Кирила і Мефодія» УПЦ Київського Патріархату, Нагрудним пам´ятним знаком «П´ять років ОГФ України ОГП ДК», Грамотою Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації управління освіти, Орденом Святої Рівноапостольної Княгині Ольги, Орден Святої Великомучениці Варвари УПЦ Київського Патріархату, Медаль Національної Академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода».

Загальна характеристика Львівської філії Європейського університету
Львівська філія Європейського університету створена у липні 2000 року.

Директор філії – Коцун Володимир Іванович, закінчив Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність – «Електронні прилади та пристрої», кваліфікація – магістр з електроніки, кандидат технічних наук, доцент, автор понад 65 наукових праць.

Львівська філія, без права юридичної особи, здійснює діяльність на підставі Положення про Львівську філію ПВНЗ «Європейський університет», затвердженого загальними зборами Учасників ПВНЗ «Європейський університет» протокол №40 від 18.09.2004.

Всього у філії навчається 1020 студентів: за денною формою – 760, за заочною – 260.

За роки діяльності Львівської філії дипломи за відповідними освітніми рівнями отримали:
Диплом молодшого спеціаліста – 610 осіб
Диплом бакалавра – 3480 осіб
Диплом спеціаліста – 2605 осіб.

Освітня діяльність філії здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (ВО № 00228–022801 від 15.05.2017 р.)

У структурі філії функціонують три кафедри (Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, Кафедра економіки та підприємництва, Кафедра математики та комп’ютерних дисциплін). Високий рівень навчальної, методичної та науково-дослідної роботи забезпечується професорсько-викладацьким складом високої кваліфікації. У філії працює 37викладачів: 15 – штатні, з них – 11 викладачів мають наукові ступені і вчені звання. 22 викладачі працюють за сумісництвом, з них – 14 викладачів мають наукові ступені і вчені звання. 11 викладачів мають кваліфікацію вчителя вищої категорії, з них 4 – штатні. Велику увагу у філії приділяється науковій роботі. Щороку видаються збірники наукових праць викладачів та студентів.