Кафедра математики та комп'ютерних дисциплін

Кафедра математики та комп’ютерних дисциплін Львівської філії Європейського університету була заснована у вересні 2003 року (наказ № 1/09 від 01.09.2003 року) та налічує 11 осіб професорсько-викладацького персоналу.

Першим завідувачем кафедри був к.ф.-м.н., доцент Вітер Михайло Богданович.

З вересня 2008 року по листопад 2013 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Томашевський Олег Михайлович, автор 58 публікацій, з них 52 наукового та 6 навчально-методичного характеру.

З листопада 2013 року завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук Коцуна Володимира Івановича.

Коцун В.І. закінчив з відзнакою у 2007 році Національний університет “Львівська політехніка”, інститут телекомунікації радіоелектроніки та електронної техніки та одержав кваліфікацію магістра з електроніки, психолого-педагогічне відділення ДЦ МОНУ та одержав кваліфікацію викладача математики та інформатики. Після закінчення аспірантури Національного університету “Львівська політехніка” у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розроблення матеріалів системи “холестеричний рідкий кристал-наночастинки” (Aln, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної техніки” та рішенням Атестаційної колегії від 10 листопада 2011 року присуджено наукову ступінь кандидата технічних наук.

З 2006 року працює вчителем інформатики в НВК “Глиницька ЗШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ”.

З вересня 2011 року до листопада 2013 року – доцент кафедри математики та компютерних дисциплін Львівської філії Європейського університету.

Автор більш як 49 наукових публікацій, в тому числі 15 наукових статтей та 6 патентів на корисну модель.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 11 осіб, з них: 8 доцентів та 3 старші викладачі. Під час навчального процесу викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного студента. На практичних заняттях значна увага приділяється розв’язку актуальних задач.

Якість знань забезпечують: аналітик провідної ІТ-компанії України Томашевський О.М., а також 8 доцентів з великим педагогічним стажем.

Кафедра забезпечує викладання 60-ти дисциплін, у тому числі: вищої математики, основ дискретної математики, комп’ютерних мереж, інформаційних систем і технологій, сучасних інтернет-технологій для усіх напрямів підготовки студентів, а також спеціальних і фахових дисциплін навчального плану спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” за освітнім рівнем бакалавр.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться з таких напрямів:

В рамках зазначених тем працює науково-методичний семінар, на якому викладачі кафедри обмінюються отриманими науково-практичними результатами.

За 2007-2017 навчальні роки викладачами кафедри було видано 7 навчальних навчальний посібник з грифом МОН України, опубліковано 50 статей у фахових виданнях. А також наші фахівці прийняли участь у 18 міжнародних і 20 всеукраїнських наукових конференціях, де виступили з доповідями і опублікували тези проведених досліджень і результатів.

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми рівнями:

Молодший спеціаліст
Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року: 121 “Інженерія програмного забезпечення”.
(Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”).

Попит на фахівців в області розробки програмного забезпечення щодня росте. Банки, Інтернет-провайдери, підприємства малого, середнього й великого бізнесу, фірми, що займаються розробкою й тестуванням програмного забезпечення, державні підприємства, науково-дослідні інститути й лабораторії зацікавлені в прийомі на роботу наших випускників. Ви зможете працевлаштуватися програмістом, тестувальником програмного забезпечення, інженером з контролю якості, лідером команди розробників, управляючим програмним проектом, технічним письменником, системним архітектором, web-програмістом, аналітиком програмних проектів, розробником і адміністратором баз даних.

Після закінчення даного курсу Ви зможете:

Бакалавр
Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року: 122 “Комп’ютерні науки”.
(Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 6.050101 “Комп’ютерні науки”).

Перші чотири роки навчання за спеціальністю 122 “Комп’ютерні наукиї” дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань. Базова вища освіта забезпечує грунтовні знання за напрямом підготовки, в тому числі в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій. Кваліфікація бакалавра дозволяє випускникам напрямку працювати на первинних посадах інженерів та техніків.

Обравши спеціальність “Комп’ютерні науки”, студенти отримують достатні знання для експлуатації комп’ютеризованих систем, в тому числі комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно- аналітичних систем, інформаційних систем проектування, систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень.

Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обгрунтувань та технічних завдань, а також бути компетентними у таких областях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, DELРНI, C++); типові комп’ютерні системи (Microsoft Office, Paradox, Adobe Page Maker, PhotoShop, Corel Draw), методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів для фінансово- банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.