Конференції

Стан та перспективи розвитку фінансової політики та підприємництва в Україні в умовах глобалізації

Шановні колеги!

Запрошуємо викладачів, молодих учених, студентів, усіх зацікавлених осіб взяти участь

у ІІІ Міжвузівській студентській науково-практичній конференції

«Стан та перспективи розвитку фінансової політики та підприємництва в Україні в умовах глобалізації», 

яка відбудеться

28 листопада 2013р. 12.00 год. 301 ауд.

(Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»,  вул. Кушевича 5)

Уже третій рік поспіль кафедрою економіки та підприємництва проводяться студентські міжвузівські конференції. Активними учасниками наукових дискусій є студенти та аспіранти провідних ВНЗ Львівщини - фінансової академії, інституту економіки і туризму, національного аграрного університету, національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. 

Виступи українською,  англійською, польською мовами присвячені різноманітним проблемам економіки, фінансів, управління, а також сучасним тенденціям глобалізації та європейської інтеграції України.  

Переможці нагороджуються грамотами, цінними призами.

Резолюція

РЕЗОЛЮЦІЯ
III-ї всеукраїнської науково-практичної конференції
“Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті”
(СІТЕМ-2012)
21 листопада 2012 р., м. Львів

В науково-практичній конференції “Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті” (СІТЕМ) прийняли участь близько 110 фахівців, які репрезентували наступні вищі навчальні заклади й установи України: Львівський Національний університет ім. І.Франка, Національний Університет «Львівська політехніка», Львівський Національний медичний університет ім. Д.Галицького, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Львівську філію ПВНЗ «Європейський університет», Львівський державний університет внутрішніх справ, Фізико-механічний інститут Національної Академії наук України, Центр математичного моделювання ІППМ Національної академії наук України, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля, Львівську комерційну академію, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, Львівський університет банківської справи Національного банку України, Херсонський державний аграрний університет, Дніпропетровський ВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Львівський інститут економіки і туризму, Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», Малу академію наук України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. 

Впродовж проведення конференції учасниками було:

    • заслухано доповіді фахівців у галузях освіти, моделюванні інформаційних, економічних та соціальних процесів, інноваційних комп’ютерних технологій, прикладних додатків та інтелектуальних методів в економіці та бізнесі – д.ф.-м.н. Г.Г. Цегелика, д.ф.-м.н. М.М. Притули, д.т.н. Р.А. Буня, д.т.н. А.М. Пелещишина, д.т.н. В.С. Єремеєва, к.ф.-м.н. А.В. Костенка, к.т.н. О.М. Томашевського, к.т.н. Є.Н. Федорчука, к.е.н. Т.М. Степури, к.т.н. М.Р. Гладуна, к.т.н. Д.Ю. Волинюка, к.т.н. Г.Л. Кучмій, к.т.н. А.Є. Батюка, к.т.н. В.І. Дубука, к.т.н. К.Ф. Базилюк, к.т.н. О.Є. Біласа, к.фарм.н. О.Б. Блавацької, к.т.н. М.І. Густі, к.ф.-м.н. Х.О. Засадної, к.т.н. О.В. Бойко, к.ф.-м.н. І.М. Грод, д.ф.-м.н. В.М. Юзевича, к.е.н. О.О. Гудзоватої, к.ф.-м.н. В.В. Черняхівського, к.т.н. В.І. Коцуна, к.т.н. М.Ю. Лесів, к.т.н. О.М. Лободи, к.пед.н. К.П. Осадчої, к.пед.н. В.В. Осадчого, к.т.н. А.В. Мельничина, к.т.н. А.Я. Мушак, к.т.н. Н.Ю. Науменко.

    • обговорено питання банківських структур, оподаткування та соціального забезпечення; інноваційного управління технічними та гуманітарними проектами (зокрема, екологічними); прийняття управлінських рішень; логічної структури процесу викладання навчальних дисциплін у ВНЗ та застосування нових технологій в освіті; розглянуто основні переваги використання комп’ютерних систем у численних галузях господарської діяльності; представлено низку математичних моделей, що дозволяють ефективно вирішити актуальні задачі сучасної науки.

    • констатовано наявність проблем, пов’язаних із модернізацією навчального процесу та поширенням дистанційного навчання; інвестиційною нестабільністю в Україні та становищем малого бізнесу.

  • ухвалено підтримку міжвузівської взаємодії та взаємодії з індустрією; оновлення процесів викладання із широким впровадженням Інтернет-технологій у навчальному процесі; використання новітніх технологій для обробки даних, створення систем управління, ухвалення управлінських рішень та прогнозування ситуацій.

СІТЕМ-2012

З метою обміну досвідом між українськими закладами освіти, науково-дослідними інститутами, підприємствами і фірмами, Львівська філія Європейського університету на базі кафедри математики та комп’ютерних дисциплін проводить щорічну всеукраїнську науково-практичну конференцію “Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті” (СІТЕМ-2012).

СІТЕМ-2011

З метою обміну досвідом між українськими закладами освіти, науково-дослідними інститутами, підприємствами і фірмами, та впровадження нових інформаційних технологій в галузі економіки, менеджменту і освіти Львівська філія Європейського університету на базі кафедри математики та комп’ютерних дисциплін проводить щорічну всеукраїнську науково-практичну конференцію “Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті” (СІТЕМ-2011).

Участь слухачів* у конференції є безкоштовною.

*Примітки:
- слухач приймає участь у конференції, не подаючи тез доповіді для друку у збірці праць, не виступаючи із доповіддю; на конференції він може придбати друковану збірку тез; 
- учасник подає тези до друку в оргкомітет, сплачує оргвнесок, в день проведення конференції отримує примірник праць та може виступити з доповіддю.  Можлива також заочна участь - з оплатою оргвнеску поштовим переказом та отриманням примірника праць поштою в двотижневий термін після завершення конференції. 

СІТЕМ-2010

З метою обміну досвідом між українськими закладами освіти, науково-дослідними інститутами, підприємствами і фірмами, та впровадження нових інформаційних технологій в галузі економіки, менеджменту і освіти Львівська філія Європейського університету на базі кафедри математики та комп’ютерних дисциплін проводить щорічну всеукраїнську науково-практичну конференцію “Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті” (СІТЕМ-2010).

Участь слухачів у конференції є безкоштовною.