Львівська філія Європейського університету > Кафедри > Кафедра економіки та підприємництва
КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки та підприємництва

    

Кафедра економіки та менеджменту створена у 2003 році.

 З вересня 2006 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Степура Тетяна Михайлівна.

tl_files/siteTheme/photoGallery/mainPhoto/stepura.jpg

 Степура Т.М у 1995 році закінчила економічний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка за фахом соціолог, викладач соціології. У 2005 році захистила дисертацію на тему «Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)», має практичний досвід роботи в структурах державного управління.

На викладацькій роботі з 2005 року.

Є автором більш як 60 публікацій, з них 43 наукового характеру, в т.ч. 3 колективних монографій та 7 навчально-методичних посібників.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 15 викладачів, з них: 2 професори, доктори економічних наук, 11 доцентів, кандидатів економічних наук, 2 старших викладача.

На кафедрі працює професор, заслужений діяч науки і техніки України Галанець Василь Григорович, який за роки наукової та викладацької роботи підготував більш як 50 кандидатів та докторів економічних наук. Праці вченого щодо проблем розвитку сільського господарства, управління персоналом широко відомі як в Україні, так і за кордоном.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Молодший спеціаліст – за спеціальністю: «Організація виробництва».

Бакалавр за напрямами: «Економіка підприємства» (спеціалізація: правове забезпечення економічної діяльності),  «Менеджмент» (спеціалізації: менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент туризму, менеджмент готельного та ресторанного бізнесу, менеджмент з організації охорони здоров’я – для осіб, які мають медичну освіту).

Спеціаліст  за спеціальностями: «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності); «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності).

Кафедра викладає низку дисциплін фундаментальної підготовки фахівців для інших  спеціальностей філії.

 На кафедрі ведеться активна наукова робота – колектив викладачів завершив розробку актуальної теми «Управління розвитком економічної та соціальної інфраструктури Західного реґіону в контексті євроінтеграції», результатом якої стала колективна монографія.

За останні 5 років викладачами кафедри видано 5 монографій, більш як 60 навчальних посібників (у т.ч. 6 – з грифом МОНУ), 87 наукових статей, захищено дві кандидатські дисертації.