КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Раді Вас бачити на сайті Львівської філії ПВНЗ "Європейський університет"

tl_files/siteTheme/photoGallery/mainPhoto/Vernadskogo_3.jpg

Європейський університет сучасний приватний вищий навчальний заклад, який у 2016 році відзначає своє 25-річчя,  ліцензований та акредитований Міністерством освіти і науки України за IV рівнем. Освітня діяльність здійснюється за ліцензією серії АЕ № 285580 від 13.01.2014 р. 

     З часу заснування навчального закладу сформульована і втілюється в життя концепція діяльності університету "Вчись, працюючи!", що передбачає єдність чотирьох основних завдань: органічне поєднання теорії і практики, глибоке знання основ новітніх технологій, вільне володіння англійською або німецькою мовою, виконання дипломної роботи на базі реальних даних і матеріалів.

 

tl_files/siteTheme/photoGallery/mainPhoto/korpus1.jpg

     Львівська філія ПВНЗ "Європейський університет" (Відокремлений підрозділ до 2004 року) заснована у 2000 році.

    У 2013 року філію очолив кандидат економічних наук Пісний Богдан Михайлович, який працював заступником директора з навчальної та наукової роботи.  В університеті – з 2000 р.

      Сьогодні у філії навчається 900 студентів 

      За 10 років філією Європейського університету підготовлено 1507 бакалаврів та 1262 спеціаліста. Випускники філії отримали державні дипломи та дипломи Європейського університету (університет входить до Реєстру університетів ЮНЕСКО).
 
     Серед професорсько-викладацького складу філії 5 професорів, докторів наук та більше 50 доцентів, кандидатів наук.
 
   
 До послуг студентів просторі аудиторії, комп’ютерні класи, студентське кафе, медпункт. Комп’ютерна мережа філії має доступ до ресурсів Internet. Бібліотека налічує більш як 18 тисяч примірників навчальної літератури. У читальних залах філії як у друкованому вигляді, так і на електронних носіях можна ознайомитись з новітньою літературою, тестовими завданнями з усіх навчальних дисциплін, навчальними посібниками для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання.
 
    Студенти IV та V курсів за замовленнями організацій, банків, підприємств забезпечуються місцями практики з подальшим працевлаштуванням.
 
     При Львівській філії функціонує Бізнес-коледж. До коледжу приймаються випускники 9-х класів (термін навчання – 2 роки 11 місяців). Випускники коледжу отримують диплом молодшого спеціаліста та можуть продовжити навчання на ІІІ курсі університету за обраною спеціальністю.

    Підготовка фахівців проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями - молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст за напрямами підготовки: 


- ФІНАНСИ І КРЕДИТ

- ОБЛІК І АУДИТ

- ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

- МЕНЕДЖМЕНТ

- КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Переваги Європейського університету

перед іншими Вищими навчальними закладами

«Європейський університет – Європейська освіта»

 

1.     Європейський університет, на відміну від інших ВНЗ, видає два дипломи: один із них – державного взірця, другий – диплом Європейського університету англійською мовою, який визнається в країнах Європейського Союзу, Канади та США.

2.     Студентам денної форми навчання надається відтермінування призову до армії, проводиться військова підготовка за програмою офіцерів запасу в Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного. Отримавши звання «лейтенант», випускники можуть працювати в системі правоохоронних органів.

3.     При університеті функціонує Бізнес-коледж.

        На перший курс приймаються випускники 9-х класів.

      На другий - особи, які мають диплом кваліфікованого робітника (без ЗНО), а також випускники шкіл, які отримали повну загальну середню освіту при наявності двох сертитфікатів ЗНО (українська мова та література - обовязковий) з мінімальною кількістю балів (124) з двох предметів. 

        Після закінчення Бізнес-коледжу його випускники отримують Атестат про середню освіту та диплом молодшого спеціаліста і мають можливість продовжити навчання в університеті на 3-му курсі за обраним напрямом без проходження ЗНО, а при бажанні - в інших вищих навчальних закладах. 

4.     Дотримуючись принципу «Вчись, працюючи», студенти 4 та 5 курсів університету проходять виробничу та переддипломну практику на базі підприємств, організацій, банківських установ, державних органів влади, що дає можливість їм працевлаштовуватись після закінчення вищого навчального закладу.

5.     У Львівській філії Європейського університету проводяться міжнародні науково-практичні конференції (діє програма по обміну інформації між студентами навчальних закладів інших держав).

6.     Випускники філії можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі Європейського університету в м. Києві.

7.     В університеті функціонують ліцензовані підготовчі курси.

8.    Студентське самоврядування забезпечує цікаве студентське життя. Студентський парламент та наукове товариство дбають про можливість реалізації творчого потенціалу кожного студента через участь у науково-практичних конференціях, заходах художньої самодіяльності та спортивних змаганнях.

9.     За бажанням студентів поселяють у гуртожиток.

 

Засновником нових традицій та генератором ідей

 можеш бути і Ти, якщо станеш студентом

ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ!

 

 ***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Європейський університет
 
Європейський університет – 

Новий напрям в сучасній освіті.

Для нікого тепер не секрет

Він єдиний такий в цілім світі.

 

Унікальна дорога до знань –

Від садочку до магістратури,

Тут відкриті у надра пізнань

Двері також до аспірантури.

 

Ми запрошуєм щиро до нас,

Де диплом - європейська освіта.

Тож не гайте покликаний час,

Тільки тут виростає еліта.

 

                                   Б.М. Пісний


Усі напрями підготовки і спеціальності Львівської філії ліцензовані та акредитовані рішеннями Державної акредитаційної комісії МОН України