КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Резолюція

2012-11-21 17:59

Лого СІТЕМ-2012

РЕЗОЛЮЦІЯ
III-ї всеукраїнської науково-практичної конференції
“Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті”
(СІТЕМ-2012)
21 листопада 2012 р., м. Львів

В науково-практичній конференції “Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті” (СІТЕМ) прийняли участь близько 110 фахівців, які репрезентували наступні вищі навчальні заклади й установи України: Львівський Національний університет ім. І.Франка, Національний Університет «Львівська політехніка», Львівський Національний медичний університет ім. Д.Галицького, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Львівську філію ПВНЗ «Європейський університет», Львівський державний університет внутрішніх справ, Фізико-механічний інститут Національної Академії наук України, Центр математичного моделювання ІППМ Національної академії наук України, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля, Львівську комерційну академію, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, Львівський університет банківської справи Національного банку України, Херсонський державний аграрний університет, Дніпропетровський ВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Львівський інститут економіки і туризму, Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», Малу академію наук України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.

Впродовж проведення конференції учасниками було:
  • заслухано доповіді фахівців у галузях освіти, моделюванні інформаційних, економічних та соціальних процесів, інноваційних комп’ютерних технологій, прикладних додатків та інтелектуальних методів в економіці та бізнесі – д.ф.-м.н. Г.Г. Цегелика, д.ф.-м.н. М.М. Притули, д.т.н. Р.А. Буня, д.т.н. А.М. Пелещишина, д.т.н. В.С. Єремеєва, к.ф.-м.н. А.В. Костенка, к.т.н. О.М. Томашевського, к.т.н. Є.Н. Федорчука, к.е.н. Т.М. Степури, к.т.н. М.Р. Гладуна, к.т.н. Д.Ю. Волинюка, к.т.н. Г.Л. Кучмій, к.т.н. А.Є. Батюка, к.т.н. В.І. Дубука, к.т.н. К.Ф. Базилюк, к.т.н. О.Є. Біласа, к.фарм.н. О.Б. Блавацької, к.т.н. М.І. Густі, к.ф.-м.н. Х.О. Засадної, к.т.н. О.В. Бойко, к.ф.-м.н. І.М. Грод, д.ф.-м.н. В.М. Юзевича, к.е.н. О.О. Гудзоватої, к.ф.-м.н. В.В. Черняхівського, к.т.н. В.І. Коцуна, к.т.н. М.Ю. Лесів, к.т.н. О.М. Лободи, к.пед.н. К.П. Осадчої, к.пед.н. В.В. Осадчого, к.т.н. А.В. Мельничина, к.т.н. А.Я. Мушак, к.т.н. Н.Ю. Науменко.

  • обговорено питання банківських структур, оподаткування та соціального забезпечення; інноваційного управління технічними та гуманітарними проектами (зокрема, екологічними); прийняття управлінських рішень; логічної структури процесу викладання навчальних дисциплін у ВНЗ та застосування нових технологій в освіті; розглянуто основні переваги використання комп’ютерних систем у численних галузях господарської діяльності; представлено низку математичних моделей, що дозволяють ефективно вирішити актуальні задачі сучасної науки.

  • констатовано наявність проблем, пов’язаних із модернізацією навчального процесу та поширенням дистанційного навчання; інвестиційною нестабільністю в Україні та становищем малого бізнесу.

  • ухвалено підтримку міжвузівської взаємодії та взаємодії з індустрією; оновлення процесів викладання із широким впровадженням Інтернет-технологій у навчальному процесі; використання новітніх технологій для обробки даних, створення систем управління, ухвалення управлінських рішень та прогнозування ситуацій.

Назад