КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Запрошує на навчання

2015-11-24 16:20

Запрошує на навчання

Європейський університет

Львівська філія

Запрошує на навчання

З 22 лютого 2016 року Європейський університет здійснює прийом документів на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня:

«Бакалавр» за напрямами:

Ø Фінанси і кредит

Ø Облік і аудит

Ø Економіка підприємства (спеціалізація: правове забезпечення економічної діяльності)

Ø Менеджмент (спеціалізації: менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент туризму, менеджмент готельного та ресторанного бізнесу, менеджмент охорони здоров’я)

Ø Комп’ютерні науки.

 «Спеціаліст» за спеціальностями:

Ø Фінанси і кредит

Ø Облік і аудит

Ø Економіка підприємства

Ø Менеджмент організацій і адміністрування

Ø Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Ø Інформаційні управляючі системи та технології

«Магістр» за спеціальностями:

Ø Фінанси і кредит

Ø Облік і аудит

Ø Менеджмент організацій і адміністрування

 Приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)  за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" та зазначається у правилах прийому до Європейського університету. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань.

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і спеціаліста  здійснюється за результатами вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень баклавра або спеціаліста.

Особа може вступити до Європейського університету для здобуття ступеня магістра і спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра.

Пакет документів до вступу

1.     Документ про освіту і додаток до нього

2.     Копія паспорта або свідоцтва про народження

3.     Копія ідентифікаційного коду

4.     Шість кольорових фотокарток: 3х4 см

5.     Копію військового квитка чи приписного свідоцтва

Назад