КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Напрям підготовки “Менеджмент”

Спеціалізації:
- менеджмент організації
- менеджмент зовнішньо-економічної діяльності
- менеджмент туризму
- менеджмент готельного та ресторанного бізнесу
- менеджмент з організації охорони здоров'я (для осіб, які мають медичну освіту) 
   

Підготовку фахівців напряму “Менеджмент” здійснює кафедра економіки та менеджменту.


     Подальше входження України у європейський простір, розвиток процесів європейської інтеграції та глобалізації зумовлює специфіку підготовки фахівців-менеджерів саме для потреб західного прикордоння, в тому числі й Львівської області.

     Стрімко розвивається зовнішньоекономічна діяльність українських підприємств, зростає експансія міжнародних організацій та інституцій, міжнародного капіталу в Україну, відповідно виникають представництва, філії іноземних фірм. Разом з тим, збільшується кількість підприємств з іноземними інвестиціями. Тому потреба у фахівцях-менеджерах, в тому числі й спеціалістів із зовнішньоекономічної діяльності, зростатиме.

 

Наші випускники можуть працювати:

- у державному управлінні, митній справі;
- у фінансовій та банківській сфері;
- у промисловості, складському господарстві;
- у галузі автоперевезень;
- в торгівлі, побутовому обслуговуванні;
- у сфері туризму, культури, відпочинку та спорту.

 

Отримані в університеті знання дозволяють їм вільно орієнтуватися у таких питаннях:

  • розробляти стратегічні напрями розвитку організації;
  • визначати та обґрунтовувати маркетингову, інноваційну, збутову, фінансову політику організації;
  • експлуатація систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ;
  • організовувати реалізацію управлінських рішень;
  • розробляти раціональні форми організації управління;
  • організовувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства.

    Фахівець з менеджменту може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічної, маркетингової, обліково-контрольної.