Львівська філія Європейського університету > Кафедри > Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін
КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Шевчук Наталія В'ячеславівна

Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін створена в 2003 році.

З 2005 року кафедру очолює кандидат філологічних наук Шевчук Наталія В’ячеславівна.

Шевчук Н.В. закінчила з відзнакою філологічний факультет ЛДУ ім. І.Франка. за спеціальністю «Українська мова та література» (1997).  Після закінчення аспірантури у 2001 році  захистила кандидатську дисертацію на тему «Різдвяні оповіді» Ч.Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках» зі спеціальності «Література зарубіжних країн».

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін здійснює підготовку студентів філії незалежно від спеціальностей і форм навчання, забезпечує виконання навчальних планів і програм із 35 дисциплін на усіх напрямах підготовки фахівців.                    

Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність:

  •    мовні дисципліни (ділова українська, англійська, німецька, французька);
  •    дисципліни, що формують філософсько-наукові основи світогляду (філософія, культурологія, релігієзнавство, етика та естетика);
  •    цикл психологічної підготовки (основи психології і педагогіки, психологія управління, конфліктологія, філософія і психологія підприємництва);
  •    вивчення етносуспільних процесів, соціоісторичної динаміки, довкілля (історія України, соціологія, політологія, основи етнодержавознавства, основи екології);
  •    базові основи юридичних знань (правознавство, правове забезпечення підприємництва, господарське законодавство, фінансове право, банківське право, трудове право, міжнародне економічне право тощо);
  •    фізичне виховання та безпека життєдіяльності.

Основним завданням кафедра вбачає надання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу гуманітарних знань відповідно до зростаючих запитів і потреб часу та суспільства, у формуванні гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студента при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій світового масштабу.

Колектив кафедри створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з адекватною громадсько-патріотичною життєвою позицією; спонукає бути готовим до вільного гуманістично-орієнтованого вибору, самостійності, компетентності і відповідальності в громадсько-суспільній, професійній, культурній сферах життя.

Сьогодні кафедра – це досвідчений колектив, у складі якого 6 доцентів, 9 старших викладачів.

За останні п’ять років співробітниками кафедри опубліковано 25 посібників, 76 статей.