Львівська філія Європейського університету > Кафедри > Кафедра математики та комп’ютерних дисциплін
КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра математики та комп’ютерних дисциплін

Коцун Володимир Іванович

 

Кафедра математики та комп’ютерних дисциплін Львівської філії Європейського університету була заснована у вересні 2003 року (наказ № 1/09 від 01.09.2003 року) та налічує 11 осіб професорсько-викладацького персоналу.

Першим завідувачем кафедри був к.ф.-м.н., доцент Вітер Михайло Богданович.

З вересня 2008 року по листопад 2013 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Томашевський Олег Михайлович, автор 58 публікацій, з них 52 наукового та 6 навчально-методичного характеру.

  З листопада 2013 року В.о. завідувача кафедри  призначено кандидата технічних наук Коцуна Володимира Івановича.

Коцун В.І. закінчив з відзнакою у 2007 році Національний університет “Львівська політехніка”, інститут телекомунікації радіоелектроніки та електронної техніки та одержав кваліфікацію магістра з електроніки, психолого-педагогічне відділення ДЦ МОНУ та одержав кваліфікацію викладача математики та інформатики. Після закінчення аспірантури Національного університету “Львівська політехніка” у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розроблення матеріалів системи “холестеричний рідкий кристал-наночастинки” (Aln, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної техніки” та рішенням Атестаційної колегії від 10 листопада 2011 року присуджено наукову ступінь кандидата технічних наук.

З 2006 року працює вчителем інформатики в НВК Глиницька ЗШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ”.

З вересня 2011 року до листопада 2013 року – доцент  кафедри математики та компютерних  дисциплін Львівської філії Європейського університету.

Автор 28 наукових публікацій.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 11 осіб, з них: 8 доцентів та 3 старші викладачі. Під час навчального процесу викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного студента. На практичних заняттях значна увага приділяється розв’язку актуальних задач.

Якість знань забезпечують: аналітик провідної ІТ-компанії України Томашевський О.М., а також 8 доцентів з великим педагогічним стажем.

Кафедра забезпечує викладання 60-ти дисциплін, у тому числі: вищої математики, основ дискретної математики, комп’ютерних мереж, інформаційних систем і технологій, сучасних інтернет-технологій для усіх напрямів підготовки студентів, а також спеціальних і фахових дисциплін навчального плану напряму “Комп’ютерні науки” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст за фахом “Інформаційні управляючі системи і технології”.

            Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться з таких напрямів:
  •  Модифікація програмного продукту GBMOLDD для моделювання впливу поверхневих умов на деформацію поля директора нематичного рідкого кристалу (колективна тема, керівник – в.о. завідувача кафедри Коцун В.І.).
  • Математичні моделі та системи моніторингу GRID-систем і обчислювальних кластерів (індивідуальна тема, керівник - доцент Томашевський О.М.).
  • Створення пристроїв мікроелектроніки на основі органічних напівпровідникових матеріалів (індивідуальна тема, доц. Гладун М.Р.).
  •  Моделювання інформаційних процесів та технологій у комплексних інформаційних управляючих системах (індивідуальна тема, доцент Дубук В.І.).

В рамках зазначених тем працює науково-методичний семінар, на якому викладачі кафедри обмінюються отриманими науково-практичними результатами.

За 2007-2013 навчальні роки викладачами кафедри було видано 7 навчальних навчальний посібник з грифом МОН України, опубліковано 33 статей у фахових виданнях. А також наші фахівці прийняли участь у 10 міжнародних і 20 всеукраїнських наукових конференціях, де виступили з доповідями і опублікували тези проведених досліджень і результатів.

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 Молодший спеціаліст - за спеціальністю 5.05010301 Розробка програмного забезпечення.

Попит на фахівців в області розробки програмного забезпечення щодня росте. Банки, Інтернет-провайдери, підприємства малого, середнього й великого бізнесу, фірми, що займаються розробкою й тестуванням програмного забезпечення, державні підприємства, науково-дослідні інститути й лабораторії зацікавлені в прийомі на роботу наших випускників. Ви зможете працевлаштуватися програмістом, тестувальником програмного забезпечення, інженером з контролю якості, лідером команди розробників, управляючим програмним проектом, технічним письменником, системним архітектором, web-програмістом, аналітиком програмних проектів, розробником і адміністратором баз даних.

Після закінчення даного курсу Ви зможете:

-        створювати Windows - додатки з використанням клієнт-серверних технологій, графіки, баз даних і мультимедіа;

-        правильно та в короткий термін прораховувати алгоритми розв’язання поставлених завдань і вартість їх впровадження;

-        проектувати бази даних різного ступеня складності та об’єму, керувати ними;

-        розробляти Інтернет - додатки, які реагують на дії користувачів і надають інформацію, розміщену в базах даних;

-        автоматизувати роботу з базами даних (як з однією, так і з кількома базами одночасно), залежно від поставленого завдання або вимог замовника;

-        брати участь у розробці комп'ютерних ігор;

-        модифікувати Windows - додатки під конкретні замовлення.;

-        розробляти мережеві додатки;

-        створювати утиліти, що вирішують повсякденні проблеми користувача;

-        створювати додатки й динамічні web-вузли на основі платформи .NET;

-        забезпечувати безпеку додатків, використовуючи алгоритми шифрування, аутентифікації і безпеки з'єднання;

-        тестувати програмне забезпечення, використовуючи сучасні методики й технології;

-        проектувати програмні проекти, незалежно від кінцевої мови реалізації;

-        управляти всіма аспектами й тонкощами програмних проектів;

-        документувати створювані додатки;

-        застосовувати прийоми екстремального програмування для успішної роботи команди;

-        використовувати патерни проектування в повсякденній робочій діяльності;

-        програмувати крос-платформні рішення;

 Бакалавр – за напрямом 6.050101 “Комп’ютерні науки”

Перші чотири роки навчання за напрямом “Комп’ютерні науки” дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань. Базова вища освіта забезпечує грунтовні знання за напрямом підготовки, в тому числі в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій. Кваліфікація бакалавра дозволяє випускникам напрямку працювати на первинних посадах інженерів та техніків.

Обравши напрямок “Комп’ютерні науки”, студенти отримують достатні знання для експлуатації комп’ютеризованих систем, в тому числі комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно- аналітичних систем, інформаційних систем проектування, систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень.

Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обгрунтувань та технічних завдань, а також бути компетентними у таких областях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, DELРНI, C++); типові комп’ютерні системи (Microsoft Office, Paradox, Adobe Page Maker, PhotoShop, Corel Draw), методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів для фінансово- банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

        Спеціаліст – за спеціальністю 7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології

Фахівець освітнього рівня – “Спеціаліст” зі спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології” у відповідності з отриманою фундаментальною та спеціальною підготовкою здатний виконувати наступні роботи:

-        проектування та експлуатацію інтегрованих автоматизованих систем управління та обробки інформації;

-        адміністрування локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур та регулярний моніторинг і аудит мережних ресурсів;

-        контроль за цілісністю та збереженням інформації в базах даних та забезпечення захисту інформації в базах даних;

-        управління інформаційними ресурсами та обслуговування систем телекомунікації;

-        інсталяція та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення;

-        перспективне планування, прогнозування, організація та керівництво проектними роботами в галузі управління та інформаційних технологій;

-        впровадження та розробка нових комп’ютерних та інформаційних технологій.

            Кваліфікація спеціаліста (інженера-програміста) отримується бакалаврами після року навчання, успішно освоївши професійно- орієнтовані дисципліни даної спеціальності.