КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Напрям підготовки «Фінанси і кредит»

Підготовку фахівців напряму «Фінанси і кредит» здійснює кафедра фінансів та обліку.

     Еволюція і перспективи розвитку економіки України характеризуються стійкими тенденціями до збільшення кількості і обсягів підприємницьких структур, розвитком фінансової сфери, банківського сектора, страхових і інвестиційних компаній.

     Діяльність як приватних, так і державних структур безпосередньо пов’язана з фінансово-кредитними відносинами.

     За таких умов настає гостра необхідність поновлення ринку праці фахівцями з фінансів і кредиту. Кваліфікований економіст-фінансист може претендувати на достатній рівень оплати праці.

Наші випускники можуть працювати:

- в організаційних структурах органів державного управління та місцевого самоврядування;
- у фінансовій та банківській сфері;
- на підприємствах промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі,побутового обслуговування та інших галузей національної економіки різних форм власності;
- в закладах освіти, культури, охорони здоров’я.

Отриманні в університеті знання дозволяють їм вирішувати такі завдання:

  • вести бухгалтерський облік та складати бухгалтерську і статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях різних видів діяльності та форм власності;
  • організовувати бухгалтерський облік та роботу облікового апарату на підприємстві(в установі);
  • планувати, організовувати та проводити внутрішній і зовнішній аудит;
  • аналізувати фінансово-економічну інформацію для обґрунтування розробки управлінських рішень;
  • розробляти заходи по вдосконаленню організаційної структури підприємства (установи) і методів управління ним;
  • застосовувати сучасні інформативні системи в сфері бухгалтерського обліку.