КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Напрям підготовки “Комп’ютерні науки”

    Підготовку фахівців напряму “Комп’ютерні науки” за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» здійснює кафедра математики та комп’ютерних дисциплін.

     Зважаючи на блискавичні темпи технологічного розвитку суспільства фах спеціаліста в області інформаційних технологій є популярним, високооплачуваним і користується попитом у роботодавців. Тому набуття якісної освіти в цій галузі є вигідною інвестицією у своє майбутнє.

     Вже з першого курсу наші студенти вивчають системне програмування і операційні системи, комп’ютерну графіку і дизайн. До їх послуг – 5 сучасних комп’ютерних класів, електронна бібліотека, Інтернет.

     Навчальна програма складається із загальних фундаментальних (вища математика, основи програмування, системне програмування та операційні системи та ін.), гуманітарних (іноземна мова, ділова українська мова, та ін.) та соціально-економічних дисциплін (основи економічної теорії, політологія та ін.), а також спеціальних дисциплін відповідного напряму підготовки (проблемно-орієнтовані мови програмування, комп’ютерні мережі; організація баз даних та знань; основи проектування систем штучного інтелекту та ін.).

 

Наші випускники можуть працювати:

- в органах державного управління та місцевого самоврядування;
- на виробничих та господарських підприємствах різних форм власності;
- в державних або приватних комерційних, банківських, фінансових та біржових установах.

 

Отримані в університеті знання дозволяють їм вільно орієнтуватися у таких питаннях:

  • експлуатація комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно-аналітичними системами;
  • експлуатація інформаційних систем проектування;
  • експлуатація систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ;
  • експлуатація інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень;
  • складання техніко-економічних обґрунтувань та технічних завдань;
  • побудова та аналіз типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем;
  • розробка системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення;
  • проектування програмних засобів для фінансово-банківських систем.

Випускники кафедри вже плідно працюють у таких престижних ІТ-фірмах Львівщини, як SoftServe, Lohika, Global Logic та ін.  

Навчання на стаціонарі для одержання ступеня бакалавра триває 4 роки, кваліфікації спеціаліста – 5 років.