КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІЗНЕС-КОЛЕДЖ      В сучасних умовах розвитку української економіки вельми актуальним постає питання про підготовку фахівців середньої ланки, фахівців-практиків. Зважаючи на потребу суспільства та бажання української молоді отримати сучасну освіту за найкращими європейськими зразками, у Львівській  філії з 2004 року функціонує Бізнес-коледж.

     Тут здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за спеціальностями "Фінанси і кредит", "Організація виробництва" та "Розробка програмного забезпечення". 

    На перший курс  Бізнес-коледжу приймаються випускники 9-х класів з базовою загальною середньої освітою.

    Вступні випробування з 25.07.2015 року (українська мова - диктант, математика - тестування).

     На другий курс Бізнес-коледжу приймаються особи, які мають диплом кваліфікованого робітника, а також випускники шкіл, які отримали повну загальну середню освіту при наявності 2-ох сертифікатів ЗНО (українська мова та література - обов'язково).

       Функціонують ліцензовані підготовчі курси. 

       Випускники Бізнес-коледжу засвоюють загальноосвітню програму, проходять Державну підсумкову атестацію (з отриманням атестату про середню освіту) та одержують диплом молодшого спеціаліста.

      Розроблені фахівцями університету інтегровані навчальні плани дають змогу продовжити навчання на третьомукурсі денної або заочної форм навчання за обраною спеціальністю.

     У підготовці молодших спеціалістів у Бізнес-коледжі беруть участь педагоги вищої категорії, спеціалісти-практики, кандидати наук, доценти.  Успішний процес підготовки молодших спеціалістів вимагає послідовного та органічного поєднання теоретичних знань студентів з практичним досвідом (навчальна, технологічна та виробнича практики). Практична підготовка студентів проходить на базі підприємств, організацій, банківських установ та інших закладів.

 

Студентам Бізнес-коледжу створені найкращі умови для  навчання:

  •  індивідуальний підхід до кожного студента;
  •  сучасне компютерне забезпечення з доступом до електронної бібліотеки та виходом в Internet;
  •  активна участь в олімпіадах, семінарах та конференціях;
  •  бібліотека з читацькими залами, студентське кафе, медпункт.

Кравчук Наталія Василівна
Кравчук Наталя Василівна, заступник директора Бізнес-коледжу.

Працює в університеті з 2000 року.

Закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка у 2004 році за спеціальністю "Фінанси".