КОНТАКТИ
Контактна інформація


Адреса: м.Львів, вул. Кушевича, 5

Індекс: 79019

Тел.: (032)297-50-72

Тел./факс: (032)297-50-38

e-mail: postmaster@lviv.e-u.in.ua

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Вступ


Підготовка фахівців здійснюється
за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

123

 

 Молодший спеціаліст  – за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Організація виробництва»,  «Розробка програмного забезпечення», "Правознавство".

Бакалавр – за напрямами: «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка підприємства» (спеціалізація: правове забезпечення економічної діяльності),  «Менеджмент» (спеціалізації: менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент туризму, менеджмент готельного та ресторанного бізнесу, менеджмент з організації охорони здоров’я – для осіб, які мають медичну освіту), «Комп’ютерні науки», "Правознавство".

Спеціаліст  за спеціальностями: «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності); «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами);

 • «Облік і аудит»; «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності); «Інформаційні управляючі системи та технології» (за галузями).

   Форми навчання: денна, заочна, Бізнес-коледж та друга вища освіта.

  Прийом документів на 1-й та старші курси навчання університету і Бізнес-коледжу  з 10.07.2016 року.

  Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України зарахування на І курс денної та заочної форм навчання проводиться за 3-ма Сертифікатами центру оцінювання якості освіти. Вага середнього балу атестата 0.1.

   Вступники мають право подавати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти за 2016 р.

   

  Перелік предметів у Сертифікаті ЗНО та вступних випробовувань на зазначені напрями підготовки

   

  Шифр галузі

  Найменування галузі знань

  Код напряму та напрям підготовки

  Перелік предметів у Сертифікаті ЗНО та вступних випробовувань

  Вага предметів

  сертифікату ЗНО

  0305

  Економіка та підприємництво

  6.030504 Економіка підприємства

  1. Українська мова та література.

  2. Математика.(базовий рівень)

  3. На вибір: історія України, географія, біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова

  0,35


  0,3

   0,2

  6.030508 Фінанси і кредит

  1. Українська мова та література.(базовий рівень)

  2.Математика.(базовий рівень)

  3. На вибір: історія України, географія, біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова

  0,35

   

  0,3

   0,2

  6.030509 Облік і аудит

  1. Українська мова та література.(базовий рівень)

  2.Математика.(базовий рівень)

  3.На вибір: історія України, географія, біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова

   0,35

   

  0,3

   0,2

  0306

  Менеджмент і адміністрування

  6.030601 Менеджмент

  1. Українська мова та література.(базовий рівень)

  2.Математика.(базовий рівень)

  3. На вибір: історія України, географія, біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова   

  0,35

   

  0,3

   0,2

  0304 Право 6.030401 Правознавство

  1. Українська мова та література.(базовий рівень)

  2.  Історія України

   

  3. На вибір: математика, географія, біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова

  0,35

   

  0,2

   0,3

  0501
   

  Інформатика та обчислювальна техніка

  6.050101 Комп'ютерні науки

  1. Українська мова та література.(базовий рівень)

  2.Математика.(базовий рівень)

  3. На вибір: історія України, географія, біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова)

  0,35

   

  0,2

   0,3

   

  У Бізнес-коледж приймаються випускники 9-х та 11-х класів

  Вступні випробування для випускників 9-х класів проводяться з 25.07.2016 року (українська мова – диктант, математика - тестування).

  На другий курс Бізнес-коледжу на спеціальність «Організація виробництва» (галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування») приймаються особи, що мають диплом кваліфікованого робітника, а також випускники шкіл, які отримали повну загальну середню освіту при наявності    2-ох сертифікатів ЗНО (українська мова та література – обов’язковий).

  Функціонують ліцензовані підготовчі курси

  На час навчання студентам денної форми надається відтермінування призову до армії, проводиться військова підготовка за програмою офіцерів запасу.

   

  ВИПУСКНИКИ ОТРИМУЮТЬ:

 •  Державний диплом про освіту
 •  Диплом Європейського університету (Університет включений до реєстру ЮНЕСКО)    


                                         Пакет документів для вступу:

 •  Документ про освіту з додатком.
 • Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку предметів, визначених Правилами прийому до Університету.
 •   Копія паспорта  (1, 2, 11 стор.) або свідоцтва про народження.
 • Медична довідка (форма 086-о, 063).
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Військовий квиток або прописне свідоцтво.
 • 6 фото (3Х4).
 • 4 поштових конверти.

 

Переваги Європейського університету

перед іншими Вищими навчальними закладами

 

«Європейський університет – Європейська освіта»

 

1.     Європейський університет, на відміну від інших ВНЗ, видає два дипломи: один із них – державного взірця, другий – диплом Європейського університету англійською мовою, який визнається в країнах Європейського Союзу, Канади та США.

2.     Студентам денної форми навчання надається відтермінування призову до армії, проводиться військова підготовка за програмою офіцерів запасу в Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного. Отримавши звання «лейтенант», випускники можуть працювати в системі правоохоронних органів.

3.     При університеті функціонує Бізнес-коледж.

        На перший курс приймаються випускники 9-х класів.

      На другий - особи, які мають диплом кваліфікованого робітника (без ЗНО), а також випускники шкіл, які отримали повну загальну середню освіту при наявності двох сертитфікатів ЗНО (українська мова та література - обовязковий) з мінімальною кількістю балів (124) з двох предметів. 

     Після закінчення Бізнес-коледжу його випускники отримують Атестат про середню освіту та диплом молодшого спеціаліста і мають можливість продовжити навчання в університеті на 3-му курсі за обраним напрямом без проходження ЗНО, а при бажанні - в інших вищих навчальних закладах. 

4.     Дотримуючись принципу «Вчись, працюючи», студенти 4 та 5 курсівуніверситету проходять виробничу та переддипломну практику на базі підприємств, організацій, банківських установ, державних органів влади, що дає можливість їм працевлаштовуватись після закінчення вищого навчального закладу.

5.     У Львівській філії Європейського університетупроводяться міжнародні науково-практичні конференції (діє програма по обміну інформації між студентами навчальних закладів інших держав).

6.     Випускники філії можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі Європейського університету в м. Києві.

7.     В університеті функціонують ліцензовані підготовчі курси.

8.    Студентське самоврядування забезпечує цікаве студентське життя. Студентський парламент та наукове товариство дбають про можливість реалізації творчого потенціалу кожного студента через участь у науково-практичних конференціях, заходах художньої самодіяльності та спортивних змаганнях.

9.     За бажанням студентів поселяють у гуртожиток.

 

Засновником нових традицій та генератором ідей

 можеш бути і Ти, якщо станеш студентом

ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ!

 

 

Вартість навчання за один семестр:

 денна форма:  3800-5500 грн;

 заочна форма: 2850-4950грн;

 Бізнес-коледж: 2750-3410 грн.